Generelt om medicinsk behandling

Den overordnede behandling af børn med idrætsskader er som anført under Generelt om genoptræning af børn og unge ”aktiv hvile” med stigende belastning inden for smertegrænsen.

Generelt er medicinsk behandling af idrætsskader hos børn stort set aldrig indiceret. Næsten alle former for medicinsk behandling har en vis smertedæmpende effekt, der vil sætte idrætsudøveren i stand til at forsætte (over)belastningen og derved medføre en øget risiko for forværring af skaden.

Kun i ganske få tilfælde, er medicinsk behandling derfor indiceret, og i så fald bør behandlingen være lægeordineret. Børn og unges overbelastningsskader skal sædvanligvis behandles med træningskorrektion og ikke med medicin.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger om medicinsk behandling af idrætsskader hos voksne, henvises til SportNetDoc’s afsnit om Generelt om medicinsk behandling af voksne idrætsudøvere.