Meniskskade i håndleddet

DISCUS TRIANGULARIS SKADE, ULNAR IMPACT SYNDROM, TRIANGULAR FIBROCARTILAGE COMPLEX (TFCC), TRIANGULAR BRUSK KOMPLEKS

Anatomi

Håndleddets knogler består af 8 håndrodsknogler (ossa carpi), der sammen med de to underarmsknogler albuebenet (ulna) og spolebenet (radius) danner håndleddet. I lillefingersiden (ulnart) i håndleddet er der en få mm stor trekantet bruskskive/menisk (discus triangularis) mellem albuebenet (ulna) og håndrodsknoglen (lunatum), der sammen med forskellige ledbånd stabiliserer håndleddet ved belastning. Menisken og ledbåndene har mange navne, og kaldes bl.a. Triangular Brusk Kompleks (TBK) og internationalt Triangular Fibrocartilage Complex (TFCC) (van der Post AS, et al 2022).

Højre hånds knogler håndfladen:

A. Os lunatum
B. Os triquetrum 
C. Os pisiforme 
D. Os hamatum 
E. Phalanx distalis 
F. Phalanx media
G. Phalanx proximalis 
H. Os metacarpale II 
I. Ossa sesamoidea J. Os trapezoideum K. Os trapezium
L. Os capitatum 
M. Os scaphoideum 
N. Carpus

Årsag

Ved fald på strakt arm med hånden bøjet bagud (extention) og ved rotation som fx ved gymnastik med håndstand, armbøjninger og klatringer kan ledbånd og menisken i håndleddet skades akut. 

Menisken (discus triangularis) kan også blive slidt ved gentagne belastninger mellem albuebenet og håndrodsknoglen, så der opstår en gradvis udtynding og perforation af menisken (discus triangularis), samtidig med brusken på håndrodsknoglen lunatum destrueres, og ledbåndene mellem håndrodsknoglerne lunatum og triquetrum brister. Herved bliver leddet mellem knoglerne instabilt, hvilket kan udløse slidgigtforandringer i lillefingersiden (ulnart) af håndleddet.

Symptomer

Smerter i lillefingersiden af håndleddet. Smerterne forværres, når håndleddet bruges, og generne bedres i hvile. Senere er smerterne konstant til stede ved daglig aktivitet. Eventuelt kan der være klik i håndleddet ved bevægelse.

Ved udtalt beskadigelser af ledbåndene om menisken kan leddet mellem de to underarmsknogler være ustabilt, hvor skruebevægelser i håndleddet provokerer smerterne og albuebenet prominerer og danner en bule på oversiden af håndleddet.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved en klinisk undersøgelse, hvor der findes ømhed af leddet mellem albuebenet (ulna) og håndrodsknoglen (lunatum). Der kan suppleres med ultralyd- og MR-skanning, men ofte stilles diagnosen først ved kikkertoperation (artroskpi), som er bedst til at vurdere ledbåndene mellem knoglerne.

Behandling

Langt de fleste akutte skader på menisk og ledbånd i håndleddet kan behandles ved aflastning fra smerteudløsende aktivitet i 4-6 uger eventuelt med en aflastende håndledsskinne. Langvarige belastningssmerter kan forsøges reduceret ved medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon omkring den beskadigede menisk.

Ved manglende fremgang på aflastning og medicinsk behandling kan man ved en kikkertoperation forsøge at fjerne eller reparere den ødelagte menisk (Schachinger F, Farr S. 2021).

Genoptræning

Sædvanligvis kan man forsætte konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Forsigtige bevægelsesøvelser af håndleddet sikrer opretholdelse af bevægelighed og kombineres med langsomt stigende belastning af musklerne omkring håndleddet inden for smertegrænsen.

Komplikationer

Ved manglende fremgang bør man overveje om diagnosen er korrekt, fx brud i knoglerne omkring håndleddet, senebetændelse af extensor carpi ulnaris (i 6. kulisse på håndryggen).

Knoglerne i håndleddet, hvor underarmsknoglen (ulna) ofte pga beskadigelser af ledbåndene klemmes mod håndrodsknoglen (lunatum), hvorved menisken (discus triangularis) beskadiges. (Fra bogen Idrætsskader, 2. udgave, FADL’s forlag)

Genoptræning