Tandskader

Anatomi

Mælketænderne skiftes i barnealderen, hvorefter de permanente tænder kommer frem. Fortænderne skiftes sædvanligvis omkring 6-12-års alderen. Traumatiske tandskader ses i alle aldre, men hyppigst i alderen 8-12 år og rammer oftest mælketænder.

Årsag

Ved direkte slag på tænderne, kan der opstå skader på det hårde tandvæv (emalje, dentin, cement), tandens nerve (pulpa) eller tandens støttevæv (parodontium). Tænderne kan blive så skadede, at de brækker, falder ud eller får beskadiget blodforsyningen til tanden, så denne tager varig skade.

Symptomer

Løshed af tanden, blødning fra tandkødet, smerter i tanden, ændret sammenbid, følelsen af nye skarpe kanter på tænderne med tungen.

Undersøgelse

Hvis sportsudøveren efter et traume angiver en fornemmelse af ændringer i sammenbiddet, løshed en eller flere tænder, blødning fra tandkødet eller tandsmerter bør der foretages en vurdering af en specialist (evt. tandlægevagten). Resultatet af behandlingen er afhængigt af, hvor hurtig man kommer til relevant undersøgelse.

Behandling

Tandskader på mælketænder behandles ofte ikke, men kan være indiceret ved fx brud på mælketænderne. Tandskader på de permanente tænder kræver oftest behandling.  Hvis blivende tænder slås ud (eller større stykker af tanden slås af), renses tanden udelukkende med rindende vand. Herefter kan den udslåede tand forsøges sættes tilbage på plads i knoglen eller opbevares i rent vand eller mælk og medbringes til tandlægen (tandlægevagten). Behandlingen bør igangsættes hurtigst muligt.

Ved den mindste tvivl bør idrætsudøveren derfor opsøge tandlæge med henblik på vurdering. Tandlægen vurderer herefter, hvor mange tænder, der er involveret i traumet, tændernes farve, placering og vitalitet, vurderer behovet for observation, sætter evt. tanden på plads, indikation for opbygning af tænder med plast eller tandfragment eller fjernelse af tænder og passende kontrol (Mordini L, et al. 2021).

Genoptræning, specifikt

Man kan sædvanligvis genoptage normal idrætsaktivitet kort efter.

Komplikationer

Tanden kan falde ud eller blive misfarvet.

Specielt

Tandbeskyttere nedsætter betydeligt og veldokumenteret risikoen for tandskader. Det er tilrådeligt i langt højere grad at anvende tandbeskyttere i mange kontakt-idrætsgrene (Grillo R, et al. 2023). Ved behandlingskrævende tandskader, må man overveje at vente med at påbegynde kontaktidræt indtil tanden er fastvokset, for at undgå fornyet slag mod tanden, mens den forsøger at vokse fast.

Tandskader bør anmeldes til dit forsikringsselskab, da der kan forekomme senfølger, som kræver yderligere behandling.

Genoptræning