Ankeltape, stigbøjle

FORMÅL: Stabilisere ankelleddet (talocrural led og subtalære led) mod for store sidevrid (supination og pronation) uden at forringe den normale ankelledsbevægelse (plantar- og dorsal fleksion). Ved en svær forstuvning anlægges både “stigbøjler”, “ankellås” og evt. “8-tal”, men ved lette forstuvninger kan man nøjes med “stigbøjler”. Tapen anvendes hele dagen i starten og aftrappes gradvist over de følgende 3 måneder. Til sidst benyttes tapen kun ved særlig risikofyldte belastninger.

TAPEANLÆGGELSE: Under tapeanlæggelsen holdes foden i neutralstilling med foden i 90 graders vinkel ud fra underbenet. Først anlægges et eller to “tape-ankre” cirkulært om underbenet 10-20 cm over ankelleddet (A). Derefter anlægges 3 stigbøjler. Disse startes fra ankeret på indersiden af underbenet, hvis det er de udvendige ledbånd, der er beskadigede (95%), og modsat i de sjældne tilfælde hvor det er det indvendige ledbånd, der er skadet. Stigbøjlen føres ind under hælen og trækkes op på ankeret på ydersiden af underbenet. Idet man anlægger stigbøjlen skubbes ydre fodrand lidt op, samtidig med at man nærmest trækker fodranden en smule op med tapen.

En stigbøjle (B) anlægges med bagerste halvdel af ydre ankelkno midt under tapen. En stigbøjle (C) anlægges med forreste halvdel af ydre ankelkno midt under tapen. En skrå stigbøjle (D) startes fra ankeret på forsiden af underbenet skråt ned over underbenet over forreste halvdel af inderste ankelkno, under foden og over forreste halvdel af yderste ankelkno og skråt ind over underbenet op til ankeret. Til sidst afsluttes med endnu en tapestrimmel ovenpå “ankeret” A.