Knæ, sidestabiliserende

FORMÅL: Stabilisere knæleddet mod for store sidevrid (især valgus vrid) uden at forringe den normale knæbevægelse. Tapen anvendes hele dagen i starten og aftrappes gradvist over de følgende 3 måneder. Til sidst benyttes tapen kun ved særligt risikofyldte belastninger.

TAPEANLÆGGELSE: Under tapeanlæggelsen holdes knæet let bøjet (ca. 20 graders fleksion). Man bør undgå rotationer i knæet. Dette gøres lettest ved at anlægge tapen på stående patient med benet der skal tapes oppe på en ca. 10-15 cm forhøjning og knæet bøjet udover tæerne. Ca. 10 cm over ledlinien og 10 cm under ledlinien på henholdsvis lår og underben anlægges to ankre (A og B). Disse skal være åbne bagtil. Fra ankeret på låret anlægges en støttende tape (C). Den starter midt på indersiden af låret og følger lårets længderetning nedad, fortsætter retningen ned på underbenet, hvor den grundet knæbøjningen vil gå frem på forsiden, og hæftes her på ankeret.
Fra ankeret på underbenet anlægges en støttende tape (D). Den starter midt på indersiden af underbenet og følger underbenets længderetning opad, fortsætter retningen op på låret, hvor den grundet knæbøjningen vil gå frem på forsiden, og hæftes her på ankeret. Disse to støttende tapestrimler vil nu krydse hinanden eksakt svarende til ledlinien, og dermed muliggøre en acceptabel knæbevægelighed. En tredje støttende tape kan placeres mellem de to andre. Til sidst afsluttes med endnu 2 tapestrimler ovenpå “ankrene” A og B.