Knæskalstabiliserende bandage

FORMÅL: At styre knæskallens bevægelse, så den glider lige op og ned. Tapen skal medføre mindsket smerte straks, og er en god indikator for, om patienten vil have glæde af en knæskalstabiliserende bandage.

TAPEANLÆGGELSE: Under tape anlæggelsen holdes knæet let bøjet. Først anlægges 2 ankre A+B. 1 over og 1 under knæet. Disse skal være åbne bagtil. Dernæst anlægges en tapestrimmel C over knæskallens nederste yderste halvdel, så halvdelen af tapen går ind over knæskallen. Tapen flugter med knæskallens kant og bliver således skråt forløbende. Den løfter og skubber knæskallen lidt indad. Anden tape strimmel D anlægges over knæskallens øverste yderste halvdel, så halvdelen af tapen går ind over knæskallen og forløber skråt ned over den første tapestrimmel. Til sidst afsluttes med endnu en tapestrimmel ovenpå “ankeret” A og B.