Brud på overarmsknoglen ved albuen

BRUD PÅ OVERARMSKNOGLEN VED ALBUEN

Diagnose: BRUD PÅ OVERARMSKNOGLEN VED ALBUEN
(FRACTURA SUPRACUNDYLARIS HUMERI)


Anatomi:
Overarmsknoglen (humerus) består af ledhovedet (caput), halsen (collum), den lange rørknogle (corpus) og den leddannende del i albuen (epicondylus).

 

  1. Caput humeri
  2. Collum chirurgicum
  3. Epicondylus medialis
  4. Epicondylus lateralis
  5. Tuberculum minus
  6. Sulcus intertubercularis
  7. Tuberculum majus
  8. Collum anatomicum

Overarm forfra

Årsag: Ved direkte fald på strakt arm, kan der opstå brud på overarmsknoglen. Bruddet kan ske alle steder på overarmsknoglen, men brud gennem overarmshalsen (collum) og midt på den lange rørknogle (corpus) er hyppigst. Specielt hos børn ses dog ofte brud på overarmen lige over albuen (fractura supracondylaris humeri), hvorved der i sjældne tilfælde kan ske afklemning af blodkar og nerver.

Symptomer: Pludselig indsættende smerter omkring albuen og smertebetinget bevægelsesindskrænkning af armen efter kraftig belastning (fald).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Pludselig opståede kraftige smerter i armen med bevægelsesindskrænkning efter fald, bør altid føre til akut lægeundersøgelse. På grund af risikoen for beskadigelse af blodkar og nerver, bør man søge akut lægehjælp. Ved røntgen kan man sædvanligvis se bruddet og på baggrund af brudtypen afgøre behandlingen.

Behandling: Sædvanligvis kan bruddet sættes på plads i bedøvelse, og herefter bandagering i nogle få uger. Ved specielle brudtyper kan det være nødvendigt at stabilisere bruddet operativt.

Genoptræning: Når smerterne er svundet og bandagen er fjernet kan man påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Børn vil ofte kunne genoptage idrætsaktiviteterne i løbet af 2-3 måneder.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. Hos enkelte kan der ske en dårlig heling, påvirkning af blodkar- og nerveforsyningen til armen eller opstå et muskellogesyndrom (article).