Brud på overarmsknoglen ved albuen

FRACTURA SUPRACONDYLARIS HUMERI

Anatomi

Overarmsknoglen (humerus) består af ledhovedet (caput), halsen (collum), den lange rørknogle (corpus) og den leddannende del i albuen (epicondylus). 

Overarm forfra:

A. Caput humeri 
B. Collum chirurgicum 
C. Epicondylus medialis 
D. Epicondylus lateralis 
E. Tuberculum minus 
F. Sulcus intertubercularis 
G. Tuberculum majus 
H. Collum anatomicum

Årsag

Ved direkte fald på strakt arm eller på albuen (specielt hos børn i 5-7-års alderen) ses brud på overarmen lige over albuen (fractura supracondylaris humeri), hvorved der i 10% kan ske afklemning af blodkar og nerver (Andersen MJ. 2023).

Symptomer

Pludselig indsættende smerter omkring albuen og smertebetinget bevægelsesindskrænkning af armen efter kraftig belastning (fald) eller direkte traume.

Undersøgelse

Albuen er oftest meget øm med hævelse, blodudtrækning, fejlstilling og nedsat bevægelighed. Pludselig opståede kraftige smerter i armen med bevægelsesindskrænkning efter fald, bør føre til akut lægeundersøgelse på grund af risiko for beskadigelse af blodkar og nerver.

Der bør altid foretages en detaljeret undersøgelse af kar- og nerveforhold. Ved røntgen i 3 projektioner kan man sædvanligvis se bruddet og på baggrund af brudtypen afgøre behandlingen

Behandling

Simple brudtyper kan behandles med gipsbehandling, mens komplicerede brudtyper evt. med påvirkning af kar og nerver kræver akut åben operation.

Genoptræning

Når smerterne er svundet og bandagen er fjernet kan man påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt.

Ved operativ behandling kan der være specifikke hensyn, som operatøren informerer om.

Komplikationer

I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. Hos ca. 10% kan der ske påvirkning af blodkar- og nerveforsyningen til armen. I sjældne tilfælde (0,5%) kan der opstå akut muskellogesyndrom.

Genoptræning