Hjernerystelse

Diagnose: HJERNERYSTELSE
(COMMOTIO CEREBRI)


Anatomi:
Hjernen er omgivet af hjernehinderne (meninges) og beskyttet af kranieknoglen.

Årsag: Ved voldsomme rystelser kan hjernen stødes imod kranieknoglen med en sådan kraft, at der opstår væskeudtrækning og blødning i hjernen eller på hjerneoverfladen.

Symptomer: Hovedpine, almen utilpashed, kvalme, synsforstyrrelser, døsighed, tiltagende fjernhed, bevidstløshed, kramper og i værste fald død, (article). I de sjældne tilfælde hvor der er sket dødsfald i sport efter slag mod hovedet, sker dette ofte, hvis man i samme kamp får 2 hovedskader.

Undersøgelse: Alle idrætsudøvere, der får et slag i hovedet og som efterfølgende klager over utilpashed, synsforstyrrelser eller uklarhed, bør straks ophøre med idræt og bringes til lægeundersøgelse.
Alle hovedskader skal tages alvorligt! (CT-scanning) (article). I nogle tilfælde kan der opstå livsfarlige blødninger.

Behandling: Aflastning og hvile indtil symptomerne er svundet. (article). Det er naturligvis uhensigtsmæssigt og kan være risikabelt at tage hovedpinetabletter for at fortsætte idrætsaktiviteten

Genoptræning af børn og unge: Aflastning og hvile indtil symptomerne er svundet. Herefter kan træningen forsigtig genoptages, men bør afbrydes, hvis der på ny kommer symptomer, f.eks. i form af hovedpine.
Se i øvrigt genoptræning af børn og unge, generelt.

Specielt: Mere udbredt anvendelse af hjelme i forskellige sportsgrene vil utvivlsomt kunne nedsætte antallet af hjernerystelser og følgevirkningerne heraf. Det er afgørende, at idrætsfolk med hovedskader, der har medført påvirkning af bevidstheden (“groggy”) øjeblikkelig tages ud af idrætsaktiviteten og ikke tillades at fortsætte denne før symptomerne er helt svundet i løbet af de næste dage.
(article 1), (article 2).