Bristning af det indvendige ledbånd i tommelfingerens grundled

RUPTURA TRAUMATICA LIGAMENTUM COLLATERALE ULNARE, SKIER’S THUMB

Anatomi

De fem fingre på en hånd består til sammen af 14 små, rørformede fingerknogler (phalanges). Fingerknoglerne danner knoleddene (i tommelfingeren rodleddet) med mellemhåndknoglerne (os metacarpale) og leddene holdt sammen af forskellige ledbånd. Ledkapslen rundt om fingerleddenes grundled (knoled) er forstærket af tre ledbånd (to sideledbånd og et ledbånd under leddet (volart). Tommelfingerens indvendige sideledbånd (lig collaterale ulnare) i grundleddet er specielt kraftigt.

Årsag

Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå bristning på ledbåndet i tommelfingerens grundled. I nogle tilfælde kan der ske en afrivning af et knoglestykke, hvor ledbåndene fæster på siden af knoglen. Bristningen sker ofte, når skiløbere falder og får vredet tommelfingeren bagover og udad når tommelfingeren bliver ”fanget” af skistaven. Skaden kaldes en ”skiløbertommel” (skier’s thumb), men ses også hyppigt hos fx fodbold-, volleyball- og basketballspillere.

Symptomer

Ved ledbåndsbristning vil der typisk være hævelse og ømhed på indersiden af tommelfingerens grundleddet. Ved delvise bristninger er leddet stabilt, men stabilitetstest udløser smerter. Ved totale bristninger fornemmes leddet løst, og det er vanskeligt at dreje en nøgle i døren eller at klemme sammen om et stykke papir med tommel og pegefinger.   

Undersøgelse

Diagnosen stilles ofte ved en klinisk undersøgelse. Alle med pludselig opståede kraftige smerter indvendigt på tommelfingerens grundled efter et vrid bør have leddet undersøgt af relevant fagperson (evt. på sygehus) for at sikre korrekt diagnose og behandling.

Resultaterne er bedst, hvis diagnosen påbegyndes umiddelbart efter skaden. Det kan være nødvendigt at supplere med røntgen, ultralyd- (Melville D, et al. 2013) eller MR-skanning.

Behandling

Reduktion af belastning af sideledbåndet i tommelfingerens grundled er et afgørende led i behandlingen. Ved delvise bristning er aflastning (og evt. bandage) tilstrækkeligt. Ved totale ledbåndsbristninger med tydelig løshed er operativ behandling en mulighed (Robinson DM, et al. 2023).

Genoptræning

Sædvanligvis kan konditionstræning i form af løb samt genoptræning i henhold til retningslinjerne under genoptræning, generelt straks påbegyndes. Når smerten er svundet, kan man deltage i idrætsaktiviteter evt. med anvendelse af bandage. Dog bør håndbold, volleyball, basketball o.l. undgås yderligere nogle uger.

Tape

Man vil ofte kunne stabilisere leddet med tape, se tape.

Komplikationer

I langt de fleste tilfælde heler ledbåndene op uden komplikationer. Ved vedvarende smerter og manglende fremgang bør man genundersøges af relevant fagperson.

Genoptræning