Karpartunnel syndrom

Ruptura Musculi

Anatomi

På håndfladesiden af håndleddet fastholdes bøjesenerne i karpaltunnelen, som er en kanal, der indadtil afgrænses af håndleddet og hvis loft består af en stærk, tværgående ledbånd (retinaculum flexorum). Karpaltunnelen er ca. 5 cm lang. Medianus-nerven løber sammen med bøjesenerne i karpaltunnelen, mens Ulnaris-nerven løber i en mindre tunnel (Guyons kanal) i lillefingersiden af håndleddet (ulnart).

Årsag

Ved gentagne bøje- og strækkebevægelser i håndleddet (håndbold, ketchesport, roning) og ved langvarig direkte belastning (cykling og anvendelse af rullestole i handicapidræt) opstår der irritation af Medianus-nerven

Symptomer

Stikken og prikken (paræstesier) i 1.-4. fingeren og smerter i håndledsområdet. Følesansen påvirkes, og der kan komme nedsat kraft i hånden, hvor man taber ting. Efterhånden kan der komme smerter i hvile.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved en klinisk undersøgelse. Der er ofte ømhed ved tryk på karpaltunnelen, og når man banker med en finger på huden over nerven, kan der komme føleforstyrrelser i 1.-3. finger og den udvendige (laterale) del af 4. finger (positivt Tinels tegn).

Se ultralydskanning, som viser fortykkelse af Medianus-nerven.

Man kan udføre en måling af nerveledningshastigheden, hvilket sjældent er nødvendigt, da undersøgelsen er forbundet med nogen usikkerhed.

Behandling

Reduktion af smerteudløsende aktivitet. Hvis ikke generne falder til ro på reduktion af belastning og forsigtig genoptræningen inden for smertegrænsen kan der suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon (Lam KHS, et al. 2023).

Hvis ikke aflastning og injektionshandling har vedvarende effekt, kan det tværgående bindevævsstrøg i karpaltunnelen spaltes, hvorved trykket på Medianus-nerven aftager. Dette kan ske ved en simpel ultralydvejledt spaltning med en lille krog (Krogh TP, et al. 2023)eller ved en operation (Schäfer L, et al. 2022).

Genoptræning

Sædvanligvis kan konditionstræning i form af løb samt genoptræning i henhold til retningslinjerne under genoptræning, generelt forsætte uændret.

Det er hensigtsmæssigt opretholde bevægelighed og muskelstyrke ved forsigtigt at optrappe træningen af musklerne i armen inden for smertegrænsen.

Bandage

Man vil kunne stabilisere og aflaste håndleddet med en stiv håndledsbandage eller tape. Se tape

Genoptræning