Kastealbue

THROWER’S ELBOW

Anatomi

Albueleddet er ledforbindelsen imellem overarmsknoglen (humerus) og de to underarmsknogler: spolebenet (radius) og albuebenet (ulna). De tre store nerver: radialis, ulnaris og medianus kan alle udsættes for skader omkring albuen. Ledbåndene ud- og indvendigt på albuen (ligamentum kollaterale laterale og mediale) og mange muskler rundt om albuen er med til at stabilisere leddet.

Årsag

Ved gentagne højintensive belastninger af albuen primært ved kast med armen over hovedhøjde (baseball, håndbold, tennis) kan der opstå overbelastningsskader på de forskellige strukturer. Der kan således være flere forskellige årsager til smerterne ved kastebevægelserne:

1) Når albuen overstrækkes med stor kraft, kan albuespidsen (olecranon) støde mod overarmsknoglen (humerus) og medføre knoglenydannelse på olecranon (osteofytter), der kan slås af og påvirke ledbrusken.
2) Ved vridet i albuen ved kastet overtrækkes det indvendige sideledbånd (mediale kollaterale ligament), der kan blive løst, så albuen er ustabil.
3) Der kan opstå brusklæsioner udvendigt (lateralt) i albueleddet.
4) Påvirket ledbrusk, knoglenydannelse (osteofytter) og frie ledmus (knogleafrivninger i leddet) kan give øget æske i albueleddet.
5) Nervepåvirkning (nervus ulnaris) pga. mange overstrækninger af nerven ved kastebevægelserne.

Symptomer

Symptomerne er:

1) Smerter når albuen overstrækkes som fx nåpr bolden lige er slupper ved overhåndskast. Der er ofte trykømhed på albuespidsens (olecranons) kanter.
2) Smerter ved tryk på de indvendige sideledbånd med forværring, når ledbåndene stress-testes (valgusbelastning) fx lige før bolden slippes ved overhåndskast.
3) Smerter udvendigt (lateralt) i albuen med forværring, når de laterale ledflader fra overarm (humerus) og spoleben (radius presses sammen (valgusbelastning).
4) Diffus ømhed og en spændt fornemmelse i albueleddet, hvor der ofte er indskrænket bevægelighed og evt. aflåsningstilfælde.
5) Prikkende, stikkende og sovende fornemmelse ud mod lillefingeren, hvor symptomerne kan udløses ved at banke med en finger på nerven bag indvendige albuefremspring (mediale humerus epikondyl)

Undersøgelse

Sædvanlig stilles diagnosen ved en almindelig klinisk undersøgelse af en relevant fagperson evt. supplereret med røntgen, ultralydskanning og MR-skanning.

Behandling

Reduktion af smerteudløsende årsag (belastning, kast med armen over hovedet) samt udspænding og langsom stigende styrketræning af muskler rundt om albuen inden for smertegrænsen. Hvis ikke generne falder til ro på aflastning og forsigtig genoptræning, kan behandlingen i nogle tilfælde suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon som led i en langsomt stigende genoptræning inden for smertegrænsen over flere måneder inden maksimal belastning tillades.

Operativ behandling kan være indiceret, hvis der ikke er fremgang i løbet af 6 måneder trods aflastning, genoptræning og evt. injektioner. Den operative behandling retter sig mod de forandringer, der kan påvises i albuen.

Komplikationer

Ved manglende fremgang, bør man på ny overveje om diagnosen er korrekt og sikre fornyet undersøgelse ved speciallæge, blandt med henblik på sikre korrekt diagnose og udelukke andre.

Specielt bør følgende overvejes:

  • Slimsæksbetændelse på albuen
  • Gigtsygdom i albueleddet
  • Ledbåndsbristninger indvendigt eller udvendigt på albuen
  • Skader på nerverne ulnaris og medianus
  • Slidgigt i albuen
  • Løse knoglestykker i albue
  • Muskelbristning

Genoptræning