Knoglebrud i foden

FRAKTUR

Anatomi

Skinnebenet (tibia) og lægbenet (fibula) danner sammen med ankelrullebenet (talus) knoglerne i ankelleddet. Hælbenet (calcaneus) og nogle af de 7 fodrodsknogler (ossa tarsi) er i tæt relation til fodleddet. Desuden omfatter knoglerne i foden 5 mellemfodsknogler (ossa metatarsi) og tæernes knogler (phalanx).

Foden oppefra

A. Phalanx media 
B. Tuberositas ossis metatarsalis V 
C. Os cuboideum 
D. Calcaneus 
E. Talus 
F. Os naviculare 
G. Os cuneiforme laterale 
H. Os cuneiforme intermedium 
I. Os cuneiforme mediale 
J. Os metatarsalei 
K. Os sesamoideum 
L. Phalanx proximalis 
M. Phalanx distalis

 

Skinneben forfra

A. Tibia
B. Fibula

 

 

 

Årsag

Brud på knoglerne i ankelleddet og foden er hyppigst forekommende brud i sport. Èn voldsom belastning i form af slag/spark eller vrid kan medføre brud på knoglerne. Ofte sker der ved vrid i ankelleddet blot afrivninger af små knoglestykker, hvor ledbåndene hæfter på ankelknoerne (malleolerne), men både den indvendige og udvendige ankelkno kan brække – se røntgen

og i nogle tilfælde brækker lægbenet helt oppe ved knæet. I komplicerede tilfælde sker der brud ind i ledfladerne og forskydning af brudfladerne. Brud i ankelleddet er ofte kombineret med ledbåndsbristninger.

Principielt kan alle knogler i ankelled, hæl, mellemfod og forfod brække ved et relevant traume. Brud i tåknoglerne efter direkte traume er meget hyppigt forekommende.

Symptomer

Akut indsættende smerter, der forværres ved belastning (støtte på foden, gang og løb). Der er smerter ved tryk (direkte og indirekte ømhed).

Undersøgelse

Mistanken om knoglebrud ved akut vrid eller slag/spark på en knogle i anklen/foden bør medføre klinisk undersøgelse af relevant fagperson (evt. hospital), der kan vurdere behov for røntgenundersøgelse (eller MR- eller CT-skanning) og stille en korrekt diagnose, så behandling kan startes hurtigst muligt.

Behandling

Behandlingen er helt afhængig af hvilke knogler, der er brækket, og om der er foretaget operation (Peng H, et al. 2023). I nogle tilfælde vælges aflastning uden bandagering, mens andre brud kræver bandagering og eventuelt operation – se røntgen. Brud på 2.-5. tå kan ofte behandles blot ved at tape to tæer sammen, mens brud i storetåen med betydende forskydning oftest opereres. Brud, der omfatter ledfladerne, kræver specielt opmærksomhed, da risikoen for vedvarende gener er betydeligt større.

Genoptræning, specifikt

Genoptræningen er helt afhængig af brudtype og behandling (konservativ eller operativ). Ofte vil det være muligt at opretholde konditionstræning og træning af alle andre muskler. Generelt, genoptræning.

Hvis der er foretaget operation eller bandagering, bør der følge genoptræningsretningslinjer med fra behandlerstedet, der tager hensyn til den aktuelle skadestype. Som udgangspunkt må belastningen af foden først genoptages, når smerterne er svundet.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man vurderes på ny af relevant fagperson for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op.

Specielt

Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør alvorlige skader anmeldes til dit forsikringsselskab.

Genoptræning