Ledbåndsskader i håndled

Ruptura Musculi

Anatomi

Håndleddets knogler består af 8 håndrodsknogler (ossa carpi), der sammen med de to underarmsknogler albuebenet (ulna) og spolebenet (radius) danner håndleddet. Der er mange ledbånd, der holder håndrodsknoglerne og underarmsknoglerne sammen og som er vigtig for stabiliteten i og funktion af håndleddet.

De to håndrodsknogler scaphoideum (S) og lunatum (L) holdes sammen af en stærkt ledbånd (scapholunate interosseous ligament), og håndrodsknoglerne lunatum (L) og triquetrum (T) holdes ligeledes sammen af et ledbånd (lunotriquetrale ligament). Der er mange andre ledbånd mellem håndrodsknoglerne, hvor specielt ledbåndene (midtkarpale ligamenter) mellem de to rækker håndrodsknogler (blå pil på figuren) er vigtige (Wessel LE, Wolfe SW. 2023).

Årsag

Kraftige (fald) og evt. gentagne belastninger af håndled og dermed håndrodsknoglerne kan medføre bristning af ledbåndene. Bristningerne er relativt sjældne, men alvorlige skader. Ledbåndsskader i håndleddet kan medføre instabilitet, slidgigt og væskefyldte udposninger (ganglier).

Symptomer

Ved akut bristning af det scapholunære, lunotriquetrale og de midtkarpale ledbåndsoverrivning er der tryksmerter sv.t. de(t) skadede ledbånd.

Undersøgelse

Mistanken rejses ved klinisk undersøgelse af en, der har oplevet pludselige smerter i håndleddet. Smerterne er lokaliseret til ledbåndene, og der er ofte forværring, hvis håndled og mellemhåndsknoglerne stress-testes. Der kan suppleres med dynamisk ultralydskanning, hvor man kan se afstanden mellem håndrodsknoglerne øges, hvis ledbåndene er bristet (evt. i forhold til modsatte side), men ofte stilles diagnosen først ved kikkertoperation (artroskopi), som er bedst til at vurdere ledbåndene mellem knoglerne.

Røntgen og specielt CT-skanning er sædvanligvis indiceret for at udelukke brud eller forskydninger af håndrodsknoglerne. Væsentlig forsinkelse af diagnosen kan resultere i en dårligere prognose.

Behandling

Ledbåndsbristninger af det lunotriquetrale og de midtkarpale ledbånd behandles sædvanligvis med aflastning fra smerteudløsende aktivitet og bandagering. Opretholdelse af muskelstyrken og konditionstræning kan forsætte uændret.

Ved forskydning af knoglerne tilrådes oftest operation. Det kan tage måneder (et halvt år), før det er muligt at vende tilbage til idræt. Ved delvis bristning af det scapholunære ligament giver konservativ behandling gode resultater (Karaalioglu B, et al. 2023), men ved totale bristninger tilrådes operation med forsøg på at genskabe et stabile ledbånd. Bevægeindskrænkning i håndleddet er en hyppig følgeskade, hvilket kan være problematiske i kastesport. Forsinket diagnostik og behandling kan resultere i permanente smerter og nødvendiggøre fornyet operation.

Langvarige (”kroniske”) belastningssmerter trods aflastning kan forsøges reduceret ved medicinsk behandling i form af ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon i leddet ved de(t) bristede ledbånd. Ved manglende fremgang på aflastning og medicinsk behandling kan kirurgiske behandling være indiceret (Amer KM, et al. 2023).

Genoptræning

Sædvanligvis kan man forsætte konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Forsigtige bevægelsesøvelser af håndmusklerne sikrer opretholdelse af bevægelighed og kan kombineres med langsomt stigende styrketræning af musklerne omkring håndleddet inden for smertegrænsen.

Hvis der er foretaget operation, gælder der specifikke forholdsregler, som operatøren bør præcisere.

Komplikationer

Ved manglende fremgang bør man overveje om diagnosen er korrekt, fx totale bristninger af flere ledbånd, brud i knoglerne omkring håndleddet.

Genoptræning