Muskelbristning

RUPTURA MUSCULI

Anatomi

Alle muskler på baglåret kan principielt briste, men hyppigst sker bristninger i en af de 3 store baglårsmuskler (hasemuskler, hamstring), hvis funktion er at bøje knæet og strække hoften. Hamstringmusklerne omfatter semitendinosus og biceps femoris (der hæfter sammen i conjoin tendon på sædeknuden) samt semimembranosus. Musklerne hæfter lige under knæleddet på lægbenet og skinnebenet.

Skader i muskler kan være lokaliseret i selv muskelvævet, i hinderne (muskelfascierne) om/mellem musklerne eller i senedelen af musklerne, hvilket har stor betydning for prognosen (muskler opheler langt hurtigere end sener).

A.  M. biceps femoris (caput longum) 
B.  M. semitendinosus
C.  Caput breve m. biciptitis femoris
D.  M. planataris
E.  Tendo m. bicipiti femoris
F.  M. gastrocnemius
G.  M Sartorius
H.  M gracilis
I.  M. semimembranosus

 

Årsag

Når en af baglårsmusklerne udsættes for en belastning, der overstiger muskelstyrken, sker der en bristning. Langt de fleste baglårsskader sker, når baglåret udspændes samtidig med musklen sammentrækkes (excentrisk kontraktion) fx i en spurt eller et afsæt.

De fleste bristninger er delvise muskelbristninger. Der opstår ofte i forbindelse med bristningen en smertefuld blødning, der efter nogle dage kan vokse, pga. der pga. der dannes et hygrom.

Symptomer

 I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (”muskelforstrækning”, ”truende fiber”). I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerter i baglårsmusklen (”delvis muskelbristning”, ”fibersprængning”). I værste fald mærkes et voldsomt smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (”total muskelbristning”).

Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding og aktivering mod modstand (bøjning i knæet og strækning i hoften). Ved totale bristninger kan der ofte ses og føles en defekt i musklen, og oven- eller nedenfor bristningen føles en hævelse (den sammentrukne muskelbug og blødningen).

Hyppigst sker bristninger i en af de 3 store baglårsmuskler midt på låret, hvis funktion er at bøje knæet og strække hoften. Blødningen kan blive så stor, at den giver tiltagende smerter og risikerer af udløse et akut muskellogesyndom.

Undersøgelser

I lette tilfælde med kun minimal ømhed og ingen gener ved almindelig gang kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Sværhedsgraden af ømheden er dog ikke altid et mål for skadens omfang. Ved mere udtalt ømhed, smerter og kraftnedsættelse i baglåret tilrådes lægeundersøgelse med henblik på at sikre diagnose og behandling. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralyd- MR-skanning).

Se ultralydscanning af muskelbristning

Jo større blødningen er vurderet ved ultralydscanning, jo længere tid varer ophelingen. Ved store blødninger kan disse udtømmes ultralydvejledt, hvilket menes at forkorte forløbet.

Behandling

Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning og genoptræning. Kun i meget sjældne tilfælde er operation indiceret. Selv store bristninger i lårmuskel vil sædvanlig kunne genoptrænes uden at give funktionelle mén (men ofte kosmetiske med en uregelmæssig lårmuskel). Store muskelblødninger kan med fordel udtømmes ultralydvejledt, hvilket fremmer ophelingen.

Det har stor betydning for hastigheden af genoptræningen at lokalisere, om en evt. bristning sidder i musklen, i hinderne (fascierne) eller i muskelsenen. Det kan ofte afgøres ved den kliniske undersøgelse. I tvivlstilfælde kan ultralydskanning eller MR-skanning påvise skadeslokalisationen.

Nordic hamstring (van Dyk N, Behan FP, Whiteley R. 2019) og (Street SB, Kaminski T. 2020) øvelsesprogrammerne har i flere undersøgelser vist at kunne forebygge en betydelig del af baglårsskaderne.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægeundersøge (på ny) og overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer til:

Genoptræning

Genoptræningsprogram