Muskelbristning i forlår

RUPTURA MUSCULI

Anatomi

Alle muskler på låret kan principielt briste, men hyppigt sker bristninger i forreste lårmuskel (musculus quadriceps femoris), hvis funktion er at strække knæet og bøje hoften. Forreste lårmuskel består af fire muskler (M vastus lateralis, M vastus medialis, M rectus femoris og den dybt beliggende M vastus intermedius).

Knæ bagfraLår forfra:

A. Spina iliaca anterior superior
B. M. iliopsoas (dybe hoftebøjer)
C. Lig. inguinale
D. Tuberculum pubicum
E. M. pectineus
F. M. adductor longus
G. M. gracilis
H. M. adductor magnus
I. M. rectus femoris
J. M. sartorius
K. M. vastus medialis
L. Tractus iliotibialis
M. M. vastus lateralis
N. M. tensor fasciae latae et tractus iliotibialis
O. M. gluteus medius

Årsag

Når en af forlårsmuskel udsættes for en belastning, der overstiger muskelstyrken (spring, spark), sker der en bristning. Langt de fleste forlårsskader sker, når forlåret udspændes samtidig med musklen sammentrækkes (excentrisk kontraktion) fx i en spark eller et afsæt.

De fleste bristninger er delvise muskelbristninger. Der opstår ofte i forbindelse med bristningen en smertefuld blødning, der efter nogle dage kan vokse, pga. der dannes et hygrom.

Symptomer

I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (”muskelforstrækning”, ”truende fiber”). I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerter i musklen (”delvis muskelbristning”, ”fibersprængning”). I værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (”total muskelbristning”). Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding og aktivering (strække knæet) mod modstand.

Ved totale bristninger kan der ofte ses og føles en defekt i musklen, og oven- eller nedenfor bristningen føles en hævelse (den sammentrukne muskelbug og blødningen). Hyppigst sker muskelbristninger på forlåret ca. 10 cm under øvre, forreste hoftekamsfremspring (spina iliaca anterior superior) i rectus femoris musklen. Blødningen kan blive så stor, at den giver tiltagende smerter og risikerer af udløse et akut muskellogesyndom (kompartmentsyndrom).

Undersøgelse

I lette tilfælde med kun minimal ømhed og ingen gener ved almindelig gang kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Sværhedsgraden af ømheden er dog ikke altid et mål for skadens omfang. Ved mere udtalt ømhed og kraftnedsættelse i forlåret tilrådes lægeundersøgelse med henblik på at sikre diagnose og behandling. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralyd- eller MR-skanning.

Se ultralydskanning af muskelbristning

Jo større blødningen er vurderet ved ultralydscanning, jo længere tid varer ophelingen. Ved store blødninger kan disse udtømmes ultralydvejledt, hvilket menes at forkorte forløbet.

Behandling

Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning og genoptræning. Kun i meget sjældne tilfælde er operation indiceret (som f.eks. ved totale bristninger i forlårsmuskelsenen tæt på fæstet på øvre knæskal, hvor hurtig operation anbefales.

Selv store bristninger i lårmusklen vil sædvanligvis kunne genoptrænes uden at give funktionelle mén (men ofte kosmetiske med en uregelmæssig lårmuskel). Store muskelblødninger kan med fordel udtømmes ultralydvejledt, hvilket fremmer ophelingen.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægeundersøge (på ny) og overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt:

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning

Genoptræningsprogram