Scheuermanns sygdom, Morbus Scheuermann

RYGSØJLEGIGT, SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA, RUNDRYG

Anatomi

Ryggen er opbygget af kasseformede ryghvirvler, der holdes på plads, dels ved hjælp af knoglernes udformning, dels ved ledbånd og dels ved de store og små ryg- og mavemuskler.

Ryggen set fra siden

A. Vertebra prominens
B. Vertebra coccygea I (haleben)
C. Promontorium
D. L I (1. lændehvirvel)
E. Th I (1. brysthvirvel)
F. Axis

Årsag

Belastning af ryggen i perioden, hvor knoglerne opbygges, kan medføre, at et

eller flere af de kasseformede ryghvirvler bliver kileformede, da forkanten af ryghvirvlen er mindre

robust end bagkanten. Herved opstår der en krumning (foroverbøjning) af ryggen, som ses fra siden. Ryglidelse, der rammer ca. 4% af befolkningen. På grund af at ryghvirvlerne får kileform, opstår der en krumning (foroverbøjning) af ryggen. Årsagen er ukendt, men lidelsen er delvis arvelig. Tilstanden optræder især i 15-17-årsalderen. Drenge rammer 3-4 gange hyppigere end piger. Tilstanden opdages ofte i forbindelse med idrætsbelastning, men idrætten er i sig selv ikke årsag til sygdommen.

Symptomer

Rygkrumninger lokaliseret højt i ryggen (thorakal Scheuermann, kyfose, høj rundryg) giver ofte kun få eller ingen symptomer. Rygkrumninger lokaliseret lavt i ryggen (thoracolumbal eller lumbal Scheuermann, flad lænd) medfører rygsmerter hos de fleste. Generne svinder sædvanligvis efter få måneder (1 år), men den øgede krumning er vedvarende. Efter puberteten er høj rundryg (kyfosen) sædvanligvis kun et kosmetisk problem, mens den flade ryglidelse

derimod øger risiko for belastningsrelaterede smerter i voksenalderen.

Undersøgelse

Rygskævheden forveksles ofte i starten med ”dårlig holdning”. Diagnosen stilles ved almindelig lægeundersøgelse evt. suppleret med røntgen (mindst 3 tilstødende ryghvirvler med mindst 5 graders kileform, Schmorlske impressioner, affladning af disci, uregelmæssige endeplader). I nogle tilfælde anbefales MR-skanning.

Behandling

Langt de fleste tilfælde kan behandles med træning, hvor man forsøger at bevare bevægeligheden i ryggen, modvirke krumningstendensen og styrke mave- og rygmuskler. Endvidere ergonomisk instruktion inkl. råd om seng med fast bund. I nogle få tilfælde kan man anvende korset (under kontrol af ortopædkirurgisk afdeling). I sjældne tilfælde kan man foretage operation. I de få måneder (et år) hvor lidelsen er aktiv, bør rygbelastende sport undgås. Efter 18-årsalderen kan sport dyrkes uden begrænsning, men styrkeløft og tilsvarende bør fravælges, hvis der foreligger lav mb. Scheuermann.

Komplikationer

I nogle tilfælde kan rygskævheden have andre årsager (fx infektioner, medfødte knogleforandringer, gigtsygdomme, knoglesygdomme, stofskiftesygdomme)

Genoptræning