Seneskedehindebetændelse springfinger/triggerfinger

TENOSYNOVITIS DIGITUS SALTANS, STENOSING TENOSYNOVITIS

Anatomi


Fingrenes strækkesenerne er i forløbet fra håndled og ud i håndfladen og fingrene flere steder omgivet af seneskeder.

Seneskeder håndflade:

A. Vagina synovialis communis mm. flexorum
B. Vaginae synoviales tendinum digitorum
C. Vagina tendinis m. flexoris pollicis longi
D. Vagina synovialis communis mm. flexorum
E. Vagina synovialis tendinis m. flexoris carpi radialis

Årsag

Seneskedehindebetændelserne (tenosynovitis) opstår ved en mekanisk irritation af slimhinden indvendigt i seneskeden på grund af gentagne ensformige bevægelser af senen, hvorved seneskedehinden bliver ”betændt” (inflammeret). I nogle tilfælde hæver bøjesenen op og kan sidde fast i seneskeden, hvorefter fingeren låses i bøjet tilstand.

Symptomer

Smerter langs fingerens strækkesene, hvor der af og til kan fornemmes hævelse og knitren ved bevægelse. Samtidig er der smerter, når fingeren forsøges bøjet mod modstand. Ved springfinger kan fingeren låses i bøjet tilstand, hvorefter fingeren pludselig kan strækkes ledsaget af fornemmelse af et klik (springfinger, triggerfinger).

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse, hvor der er ømhed langs fingerens strækkesene med forværring ved aktivering (forsøg på at bøje fingeren). Hvis der er usikkerhed om diagnosen, kan der suppleres med ultralydskanning, 

Se ultralydscanning af strækkesenerne (s) på to fingre

 Ved springfinger stilles diagnosen ofte alene på den karakteristiske beskrivelse af en låst bøjet finger, der pludselig kan strækkes.

Behandling

Aflastning fra smerteudløsende bevægelse er et afgørende led i behandlingen kombineret med forsigtige bevægelsesøvelser sikrer opretholdelse af bevægelighed. Ved manglende fremgang på aflastning kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtpiller (NSAID) eller ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon i seneskeden (Cushman DM, et al. 2021, Fleisch SB, et al. 2007). Hvis genoptræning og medicinsk behandling ikke har effekt, er operation en mulighed (Amirfeyz R, et al. 2017).

Genoptræning

Sædvanligvis kan man straks påbegynde konditionstræning i form af løb samt genoptræning i henhold til retningslinjerne under genoptræning, generelt.

Komplikationer

Ved langvarig seneskedebetændelse kan senen tage skade og briste, hvorefter bøjefunktionen af fingeren pludselig kan blive delvis ophævet.

Genoptræning