Træthedsbrud

STRESS FRAKTUR

Anatomi

Lårbenet (femur) og bækkenet samt korsbenet (og det lille haleben) udgør knoglerne i hofteregionen.

Bækken og lårben forfra: 

A. Caput femoris
B. Collum femoris
C. Trochanter minor 
D. Trochanter major

Årsag

Gentagne belastninger specielt ved gang, løb og hop kan medføre revner (træthedsbrud) i alle knoglerne, hvoraf skambenet (os pubis) og lårbenshalsen (collum femoris) er de knogler, hvor træthedsbruddene er hyppigst. Risikoen øges ved utilstrækkelig støddæmpning i løbeskoene og for hurtig øgning af træningsintensiteten,

Spiseforstyrrelser og manglende menstruation (amenorhea) øger risikoen for træthedsbrud op til 13 gange hos teenagere. Lavt kalkindhold i knoglerne (BMD, bone mineral density) øger risikoen for træthedsbrud 4,5 gange. (Nose-Ogura S, et al. 2019)

Symptomer

Smerter i hoften/lyske ved tryk (direkte og indirekte ømhed) og ved belastning (gang, løb, hop). Smerterne er i starten svage og diffuse efter belastning, men bliver gradvist værre, så idrætsudøveren til sidst må stoppe fysisk aktivitet.

Undersøgelse

Man bør altid mistænke træthedsbrud, hvis der er smerter når benet med vægt stødes i underlaget og smerterne er vedvarende. Røntgen er den primære undersøgelse, men kan ikke se træthedsbruddet tidligt i forløbet, hvorfor røntgen bør gentages efter få uger, hvis der forsat er mistanke om træthedsbrud. CT-, MR- og ultralydskanning kan ofte diagnosticere træthedsbrud langt tidligere end røntgen.

Se ultralydscanning af træthedsbrud

Det er afgørende for resultatet af behandlingen, at diagnosen stilles så tidligt som muligt.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet og gradueret genoptræning inden for smertegrænsen. I nogle tilfælde er operation nødvendig, specielt i lårbenshalsen (Bernstein EM, et al. 2022). Ved træthedsbrud i bækken og lårbenshals (collum femoris) er aflastningsperioden 6-12 uger, men prognosen er sædvanligvis god.

Genoptræning

Genoptræningen er helt afhængig af brudtype og behandling (konservativ eller operativ).

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægevurdere igen for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op. I nogle tilfælde kan der dannes et falsk led (pseudoartrose), hvilket vil kræve operativ behandling.

Genoptræning