Aseptisk knoglenekrose i foden

MORBUS FREIBERG OG MORBUS KÖHLER

Anatomi

Fodens knogler omfatter 7 fodrodsknogler (ossa tarsi), 5 mellemfodsknogler (ossa metatarsi) og tæernes knogler (phalanx).

Foden, oppefra.

A. Phalanx media
B. Tuberositas ossis metatarsalis V
C. Os cuboideum
D. Calcaneus
E. Talus
F. Os naviculare
G. Os cuneiforme laterale
H. Os cuneiforme intermedium
I. Os cuneiforme mediale
J. Os metatarsalei
K. Os sesamoideum
L. Phalanx proximalis
M. Phalanx distalis

 

 

Årsag

Af ukendte årsager kommer der nedsat blodforsyning til en knogle, som derefter falder sammen (aseptisk knoglenekrose). Overbelastning kan muligvis have betydning.

Hyppigst sker sammenfaldet i fodsknoglen Navikulare (Morbus Köhler I) eller i mellemfodsknoglerne (oftest nr 2 og 3) ved tåleddene (Morbus Freiberg/Köhler II).

Symptomer

Smerter i mellemfod (Köhler) eller forfod (Freiberg) ved tryk (direkte og indirekte ømhed) og ved belastning (gang, løb). Mb Köhler rammer hyppigst drenge i 4-7-års alderen og er i 50% dobbeltsidige, mens Mb Freiberg hyppigst rammer piger i teenageårene og er kun i 10% dobbeltsidige.

Undersøgelse

Ved tiltagende lokale smerter i foden eller ved uregelmæssig knogleoverflade ved ultralydskanning tilrådes lægeundersøgelse med henblik på at fastslå diagnose og behandling. Det vil ofte være nødvendigt med røntgenundersøgelse og evt. MR-skanning.

Behandling

Behandlingen er primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet. I nogle tilfælde kan der anvendes støttende såler og bandagering. Sædvanligvis svinder symptomerne efter 6-9 måneder og knoglerne kan normaliseres efter ½-4 år. Operation er derfor relativt sjældent indiceret (Yoshimura I, et al. 2024).

Genoptræning, specifikt

Det er naturligvis vigtigt at holde alle andre muskler og led i gang (Genoptræning, generelt), mens de sammenfaldne knogler stabiliseres og gendannes.

Konditionen kan vedligeholdes ved cykling og svømning.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægevurdere igen for at sikre, at det forsat er tilstrækkeligt med aflastning

Genoptræning