Generelt om akut behandling

Akut behandling – POLICE (tidligere RICE, RICEM, PRICE) Den akutte behandling starter så hurtigt som muligt efter skaden. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt. En effektiv akut-behandling vil kunne reducere blødningen, arvævsdannelsen, antallet af komplikationer og genoptræningsperioden. Behandlingen følger det såkaldte “POLICE“-princip: P: […]

Generelt om betændelse

Når et væv udsættes for en irritation (overbelastning, tryk, slag) opstår der en skade. Alle skader udløser en akut “betændelse” (inflammation), der er afgørende for kroppen reparation og forstærkning af det skadede væv.  Selvom der inflammation på dansk benævnes “betændelse”, har det således intet med infektion at gøre, og penicillin har naturligvis ingen virkning herpå. […]

Generelt om diagnosen

I langt de fleste tilfælde kan der stilles en præcis diagnose ved hjælp af sygehistorien og en klinisk undersøgelse. I mange tilfælde vil man dog med fordel kunne supplere med: Røntgen,deranvendes primært ved mistanke omknoglebrud, træthedsbrud og knogleafrivninger. Undersøgelsen medfører røntgenbestråling. CT-sanning, der anvendes ved visse knoglebrud som supplement til almindelig røntgenundersøgelse. CT-scanning er mere […]

Generelt om genoptræning

I al sin enkelthed opstår idrætsskader, når vævet bliver udsat for belastninger, der overstiger vævets styrke. Ubalancen mellem vævsstyrke (træningstilstand) og belastning er helt afgørende i forståelse af idrætsskader, dels hvordan skaderne opstår og dels hvordan skaderne behandles og forebygges. Risikoen for at skaden (gen)opstår nedsættes derfor ikke kun ved at nedsætte belastningen, men også […]

Generelt om komplikationer til muskelbristninger

Forkalkning i musklen (Myositis ossifikans): Af og til sker der af ukendte årsager forkalkninger i en muskel (eller andre bløddele), hvor der har været en større eller mindre bristning. Diagnosen stilles ofte pga at genoptræningen ikke forløber som forventet i forhold til den primære vurdering af skadens omfang. Efter få dage kan man se forkalkningerne […]

Generelt om kronisk senebetændelse

Når en sene udsættes for en ofte langvarig belastning, der overstiger senen styrke, kan der opstå akut “betændelse” (inflammation) i senen. I nogle tilfælde kræves kun en ganske kortvarig overbelastning (fx ét slag). Inflammationen medvirker til ophelingen og svinder, når senen er normaliseret.  Tidligere mente man, at senebetændele skyldes slitage (degeneration) af senen, og tilstanden […]

Generelt om medicinsk behandling

Medicinsk behandling er altid kun et supplement til den overordnede behandling af idrætsskader. Den overordnede behandling er som anført under genoptræning, generelt “aktiv hvile” med stigende belastning inden for smertegrænsen. Hvis behandleren ikke er fortrolig med de generelle genoptræningsprincipper, bør medicinsk behandling af idrætsskader ikke påbegyndes. Indikation for at supplere den idrætsmedicinske behandling med medicin […]

Generelt om medicinsk behandling – Cortikosteroider (binyrebarkhormon)

Det er vigtigt at vide, at injektion med binyrebarkhormon ved sportsskader kun er et supplement til den vigtigste del af behandling, som er reduktion af belastningen og langsomt stigende genoptræning inden for smertegrænsen mhp. at styrke det skadede væv. Hvis den udløsende årsag (overbelastningen) ikke fjernes, vil der være en betydelig risiko for, at symptomerne […]

Generelt om medicinsk behandling – NSAID (gigtmedicin)

IndikationNSAID omfatter en stor gruppe af stoffer, der alle har smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk virkning. Virkningen indtræder hurtigt, men er først maksimal efter nogle dages behandling. Undersøgelser har ikke kunne dokumentere, at behandling med NSAID har nogen effekt på opheling af skader i muskler, sener eller ligamenter. NSAID har således kun en yderst begrænset plads […]

Generelt om medicinsk behandling – Opioider

Indikation. Behandling med opioider bør forbeholdes akutte smerter, cancersmerter og smerter i livets sidste fase. Der skelnes ikke længere mellem svage og stærke opioider. Alle opioider er stærke smertestillende og afhængighedsskabende. Opioider hos idrætsudøvere er kun indiceret ved akutte smerter med svære smerter. Nogle af præparaterne i gruppen ”opioider” står på dopinglisten! Virkningsmekanisme. De forskellige […]

Generelt om medicinsk behandling – Simple analgetika

Smerterne er vigtige for at sikre, at optrapningen af (gen)optræningen ikke foregår så hurtigt, at vævet skades. Ved at tage smertestillende, fjernes denne vigtige styringsmekanisme, hvorved risikoen for skader og tilbagefald øges. Smertestillende medicin bør derfor som udgangspunkt kun anvendes i træningspauser. Simple analgetika (smertestillende) Indikation. Analgetika (smertestillende tabletter) kan anvendes i begrænset omfang til […]

Generelt om tapening

Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape (ofte kaldt: “sportstape”) påklistret uden på huden forsøger at aflaste skadede strukturer. Tapening bruges især ved forstuvninger med følgende formål: 1. Primær forebyggelse for at beskytte sunde ledbånd ved særlig risikofyldte belastninger.2. Akut behandling efter en forstuvning for at undgå yderligere skade af det ødelagte ledbånd.3. Genoptræning […]

Instruktion til genoptræning, voksne

Opstart Begynd med Trin 1: Start genoptræningen med Trin 1-øvelserne. Når disse kan udføres uden smerter, fortsættes til næste trin (Trin 2, 3 og 4). Ved smerte reduceres træningsniveauet midlertidigt, før det gradvist øges igen. Rækkefølge af øvelser: Genoptræningsplanerne omfatter udspændings- og styrketræningsøvelser (samt balancetræning ved skader på ryg/ben). Rækkefølgen af udspænding, styrketræning og balancetræning er […]