Albuestøttende bandage

FORMÅL: At undgå overstrækninger i albueleddet.

TAPEANLÆGGELSE: Under tapeanlæggelsen holdes albuen bøjet ca. 20 grader og hånden let udaddrejet (let suppineret). Ca. 10 cm over og under albueleddet anlægges et cirkulært anker (A og B). Disse skal være åbne bagtil. Første tapestrimmel (C) anlægges fra anker til anker i armens midtlinie. Derefter anlægges et tape (D,E) kryds fra henholdsvis ankeret på underarmens yderside til ankeret på overarmens inderside og fra ankeret på underarmens inderside til ankeret på overarmens yderside. Disse tapestrimler skal krydse hinanden lige over albuebøjningen. Til sidst afsluttes med endnu 2 tapestrimler ovenpå “ankrene” A og B.