Ledskred i skulderleddet

LEDSKRED I SKULDERLEDDET

Diagnose: LEDSKRED I SKULDERLEDDET
((SUB)LUXATIO ARTICULATIO HUMERI)


Anatomi:
Skulderleddet består af ledhovedet på overarmen (caput humeri) og ledfladen på skulderbladet (cavitas glenoidalis). Hele vejen rundt om kanten af ledfladen på skulderbladet findes en menisk. Leddet er omgivet af en ledkapsel, der er forstærket af adskillige ledbånd. Rundt om ledkapslen ligger skuldermusklerne som yderligere forstærkning af leddet.

 

  1. Capsula articularis
  2. Capsula articularis
  3. Labrum glenoidale
  4. Capsula articularis
  5. M. biceps brachii (caput longum)
  6. Acromion
    (delvis fjernet)
  7. Processus coracoideus
  8. Ligamentum coracohumerale

SKULDERLED

Årsag: Ved en voldsom belastning kan ledhovedet på overarmen trykkes eller rives helt eller delvist ud af ledfladen på skulderbladet. Dette medfører altid bristninger eller afrivning af ledkapslen. Der kan endvidere ske bristninger af ledbånd og muskler, meniskskade (labrum glenoidale) og i nogle tilfælde slås endvidere brusk og knogle af ledfladerne (Bankart, Hill-Sach).

Symptomer: Ved total ledskred (luxatio art. humeri) får man straks voldsomme smerter i skulderen efter en kraftig belastning eller fald. Bevægeligheden i armen er stærk nedsat på grund af smerter. Man vil ofte (men ikke altid) kunne se på skulderen, at den er gået af led. I andre tilfælde sker der kun et delvist ledskred (subluxatio humeri), hvor ledhovedet kun kortvarig er gået af led, for straks at smutte på plads. Bristningerne af ledkapsel og ledbånd kan medføre kronisk løsheden i skulderen, således skulderen gentagne gange går delvis af led, hvilket mærkes som en pludselig smerte og kraftnedsættelse (“Dead Arm”), mens armen holdes over og bag hovedet (abduceret og udadroteret), (article).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Alle tilfælde med mistanke om helt eller delvist ledskred i skulderen kræver lægeundersøgelse, ofte kombineret med specielle røntgenundersøgelser eller CT- eller MR-scanning, (article).

Behandling: De fleste tilfælde af delvis ledskred og løshed af skulderleddet vil kunne genoptrænes. Genoptræningen stiler mod at styrke musklerne omkring skulderleddet, (article). I nogle tilfælde med total ledskred og de fleste tilfælde med ledskred kombineret med andre skader som f.eks. menisk eller brusk/knogle skader vil man tilråde operation. Hvis der på trods af genoptræningen fortsat kommer (delvise) ledskred i skulderleddet, bør operationsindikationen på ny vurderes, (article).

Genoptræning af delvis, ikke-opereret delvis ledskred i skulderen

Komplikationer: Efter (delvis)ledskred i skulderen, kommer der ofte løshed af skulderleddet, hvilket øger risikoen for følgeskader i form af: