Nerveafklemning bag indvendige ankelkno

NERVEAFKLEMNING BAG INDVENDIGE ANKELKNO

Diagnose: NERVEAFKLEMNING BAG INDVENDIGE ANKELKNO
(TARSAL TUNNEL SYNDROM)


Anatomi:
Bag den indvendige ankelkno (mediale malleol) forløber en af underbenets store nerver (Nervus tibialis) ned til foden.

 

  1. N. ischiadicus
  2. N. tibialis
  3. N. tibialis
  4. Tendo calcaneus (Achillis)

UNDERBEN, BAGFRA

Årsag: Nerven (N tibialis) bag indvendige ankelkno (mediale malleol) kan blive klemt op mod knoglen, hvorved der kan opstå en nerveskade. Der er beskrevet talrige årsagen til afklemningen (article).

Symptomer: Der fornemmes en brændende, stikkende smerter i fodsål og tæer, oftest lokaliseret til indvendige fodrand. Der kan være symptomer fra læggen. Smerten forværres ved gang og løb. Hælen er ikke påvirket.

Undersøgelse: Sædvanlig er almindelig lægeundersøgelse tilstrækkelig til at sikre diagnosen, da symptomerne kan fremkaldes ved tryk på nerven bag indvendige ankelkno (mediale malleol) (article). Smerterne svinder ved anlæggelse af lokalbedøvelse over nerven (diagnostisk blokade). Hvis lægen er i tvivl om diagnosen, kan denne sikres ved en EMG undersøgelse (ElektroMyoGrafi).

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter (løb). Anvendelse af sko med høj hæl virker ofte lindrende på smerterne. Hvis der ikke er jævn fremgang på aflastning og genoptræning, kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon i tarsaltunnelen. Ved manglende effekt kan operation med frilægning af nerven forsøges, men resultaterne er ofte skuffende (article).

Komplikationer: Ved manglende fremgang bør man overveje om diagnosen er korrekt, eller om der er tilstødt komplikationer, og f.eks. overveje: