Væskeansamling i led på foden

SYNOVITIS

Anatomi

Leddene på foden omfatter det store ankelled (leddet mellem skinneben og fod, articulatio talocruralis), leddet under ankelleddet (subtalarleddet, articulatio talocalcanea) mellem hælknoglen (calcaneus), ankelrullebenet (talus) og flere af fodrodsknoglerne (ossa tarsi) samt mange mindre led mellem fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne (ossa metatarsi) og tåleddene.

Foden oppefra

A. Phalanx media
B. Tuberositas ossis metatarsalis V
C. Os cuboideum
D. Calcaneus
E. Talus
F. Os naviculare
G. Os cuneiforme laterale
H. Os cuneiforme intermedium
I. Os cuneiforme mediale
J. Os metatarsalei
K. Os sesamoideum
L. Phalanx proximalis
M. Phalanx distalis

 

Årsag

Ved et kraftigt vrid i et led kan der opstå der en ”betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovialis), der bliver tykkere og producerer mere væske, således leddet hæver. Væskeansamling i leddet (traumatisk synovitis) ses hyppigt som følge af ledbåndsskader omkring fodleddet, og kan skyldes, at der er sket skader i leddet, fx bruskskader.

Væskeansamlingen kan opstå langsom efter vedvarende overbelastninger, fx pga. forandringer i leddet (fx slidgigt). Øget væske i et led signalerer således, at der er en skade i leddet.

Ledhævelser kan også være led i en generel gigtsygdom.

Symptomer

Hævelse af leddet. Smerter ved tryk på ledlinjerne samt ved passiv og aktiv bevægelse af leddet.

Undersøgelse

Diagnosen kan være vanskelig at stilles ved klinisk undersøgelse alene, og ofte er det nødvendigt at supplere med røntgen, ultralyd- eller MR-skanning (Arnold JB, et al. 2022). Diagnosen kan være vanskelig at stilles ved klinisk undersøgelse alene, men ofte er der nedsat bevægelighed og smerter ved bevægelse. Ofte er det dog nødvendigt at supplere med ultralydskanning, og evt. med røntgen og MR-skanning.

Ved ultralydskanning ses selv mindre hævelser i led, og samtidig kan der ses inflammation i leddet. Se ultralydscanning af ankelled med øget ledvæske.  

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet. Hvis der kan påvises en udløsende årsag, skal denne naturligvis om muligt behandles. Bevægelighed i leddet og muskelstyrken bør opretholdes uden at provokerer leddet, så der kommer yderligere smerter og hævelse.

Konditionstræningen kan foregå på cykel eller ved svømning. Hvis ledhævelsen ikke svinder trods aflastning, kan der suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller udtømning og ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon i leddet (Paterson KL, et al. 2019).

Hvis der vedvarende er uforklarlig hævelse eller smerter, som ikke svinder trods aflastning og medicinsk behandling, kan supplerende undersøgelser inkl. evt. kikkertundersøgelse (artroskopi) og evt. operation være indiceret.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer:

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning