Bruskskader i led, slidgigt

OSTEOKONDRAL LÆSION, OSTEOKONDRITIS DISSECANS, ARTROSE)

Anatomi

Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der tjener til at nedsætte belastningen på ledfladerne.

Foden oppefra:

A. Phalanx media
B. Tuberositas ossis metatarsalis V
C. Os cuboideum
D. Calcaneus
E. Talus
F. Os naviculare
G. Os cuneiforme laterale
H. Os cuneiforme intermedium
I. Os cuneiforme mediale
J. Os metatarsalei
K. Os sesamoideum
L. Phalanx proximalis
M. Phalanx distalis

 

Årsag

Bruskskader i ledfladerne kan opstå på flere måder. Kraftige vrid i leddet, hvorved ledfladerne støder sammen, kan forårsage afgrænsede bruskødelæggelse. I andre tilfælde kan der fra en ledflade uden kendt årsag afstødes et knoglestykke (osteokondritis dissecans). Afstødte knoglestykker kan bevæges rundt i leddet (ledmus) og komme i klemme i leddet og give aflåsning, så leddet ikke kan bevæges.

Gentagne (over)belastninger kan ligeledes beskadige brusk og resultere i slidgigt. Bruskforandringer i led kan i nogle tilfælde medføre en irritation af ledhinden (synovitis), hvilket resulterer i øget væskeansamling i led på foden med hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerte i leddet.

Slidgigtforandringer i leddene ses hyppigst efter brud, gentagne ledbåndsskader udvendige ledbåndsskader i ankelleddet, indvendige ledbåndsskader i ankelleddet og specielt hyppigt efter brud i ledfladen.

Hyppigst rammes ankelleddet, leddene mellem fodrodsknoglerne i mellemfoden og storetåens grundled stivhed af storetåen (hallux rigidus)

Symptomer

Der er smerter i leddet ved bevægelse med belastning. Der kan desuden af og til komme ”betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovitis), hvilket medfører væskeansamling og tiltagende smerter i leddet.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved en klinisk undersøgelse, men det oftest er oftest nødvendigt at supplere med billeddiagnostik i form af røntgen, ultralyd- eller MR-skanning. I nogle tilfælde er det nødvendigt at lave kikkerundersøgelse af leddet (artroskopi).

Behandling

Behandlingen omfatter aflastning fra smerteudløsende aktiviteter. Forsigtig genoptræning inden for smertegrænsen kan påbegyndes umiddelbart. Hvis generne er udløst fra tæer eller mellemfod, vil en stiv sål reducere belastningen af leddet. Ledbevægeligheden og muskelstyrken bør opretholdes uden at provokerer leddet, så der kommer yderligere smerte og hævelse.

Konditionstræningen kan foregå på cykel eller ved svømning. Hvis ledhævelsen ikke svinder trods aflastning, kan der suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller evt. udtømning af væsken og ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon i leddet.

Der findes ingen behandling, der kan genskabe den ødelagte brusk, der kun har en ringe evne til at hele op. I nogle tilfælde er operation indiceret (Walther M, et al. 2023), specielt hvis der er mulighed for at fastgøre et afstødt knogle/brusk-stykker (osteokondritis dissecans) (Bruns J, Habermann C, Werner M. 2021).

Genoptræning, specifikt

Hvis der er foretaget operation, vil der være specifikke retningslinjer, som operatøren bør informere om.

Komplikationer

Store bruskskader, der sidder på de vægtbærende dele af (ankel)leddet, er en alvorlige idrætsskade, og medfører ofte ophør med idræt.

Specielt

Da der er risiko for, at skaden kan give varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.

Genoptræning