Væskeansamling i hofteleddet

VÆSKEANSAMLING I LEDDET

Diagnose: VÆSKEANSAMLING I LEDDET
(SYNOVITIS/COXITIS)


Anatomi:
Hofteleddet består af hofteskålen (acetabulum) og lårbenshovedet (caput femoris). Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der nedsætter belastningen på ledfladerne.

Årsag: Mange mindre gentagne belastninger eller én voldsom belastning kan medføre en “betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovitis), væskedannelse, hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter i hofteleddet. Tilstanden ses relativt hyppigt hos børn, (Ultralydbillede).

Symptomer: Smerter i leddet ved bevægelse med belastning. Ofte vil der være bevægelsesindskrænkning ved rotation i hofteleddet.

Undersøgelse: Det vil ofte være nødvendigt at supplere den almindelig kliniske lægeundersøgelse med ultralydscanning, hvor væsken i hofteleddet let ses (Ultralydbillede).

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter, indtil hævelsen i leddet er svundet. Herefter kan en genoptræning inden for smertegrænsen påbegyndes. Ved manglende fremgang på aflastning kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ved udtømning af ledvæsken og injektion af binyrebarkhormon, hvilket bør foregå ultralydvejledt.

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt, (article). Specielt skal man overveje bakteriel infektion i leddet (pyarthron), hvilket afgøres ved ultralydvejledt udtømning af ledvæsken, børnehoftesygdommene (epifysiolysis capitis femoris og Calvé-Legg-Perthes sygdom), hvor ledhovedet på lårbenet glider af eller falder sammen (røntgen undersøgelse vil give diagnosen), betændelsesgigt (arthritis)