Forfod

Skader i forfoden omfatter både traumer med brud og skader på led og sener og overbelastningsbetingede skader fra muskler, sener og ledbånd. Hyppigt sker det belastningsskader på tåleddene og trædepuderne specielt under storetæerne. Nogle forfodsgener kan være udløst af forfodsnedfald. Diagnosen er afgørende for den korrekte behandling og genoptræning. Træthedsbrud bør indgå i de diagnostiske overvejelserne ved smerter i forfoden

Skadetyper