Sesamknoglen – smerter under storetåen

SESAMOIDITIS, BRUD SESAMKNOGLERNE

Anatomi

Flere steder på foden er små bruskknogler (ossa sesamoidea) indlejret i sener og ledbånd. Sesamknoglerne beskytter sener og ledbånd mod belastning. Der er næsten altid indlejret 2 sesamknogler i storetåens bøjesene (musculus flexor hallucis brevis) under storetåens grundled.


Foden nedenfra.

A. Ossa sesamoidea
B. Talus
C. Calcaneus (hælknoglen)

Årsag

Sesamoiditis er et udtryk, der beskriver ”betændelse” (inflammationen) i de 2 små bruskknogler (sesamknogler) og omgivende blødvævsstrukturer under storetåens grundled (1. metatarsophalangealled, MTP-1).

Smerterne kan have flere årsager omfattende inflammationen, knoglenedbrud (avaskulær knoglenekrose) og brud i sesamknoglerne, som kan opstå akut efter pludselig kraftig belastning eller i form af træthedsbrud efter gentagne ensformige belastninger (løb). Sesamoiditis er en hyppig lidelse og udgør 2% af alle fodskader og 18% af alle skader i storetåen hos atleter.

Symptomer

Pludselige eller langsomt indsættende smerter under storetåens grundled med forværring ved løb, spring og når storetåen bøjes bagud (ekstenderes).

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse af relevant fagperson. Ofte er det nødvendigt at supplere med billeddiagnostik (røntgen, ultralyd- eller MR-skanning).

Behandling

Behandlingen omfatter primær aflastning fra smerteudløsende aktivitet med langsomt stigende belastning inden for smertegrænsen. Det anbefales, at der anvendes sko med stive såler, evt. gængesål. Ved inflammation i og omkring sessamknoglerne med manglende fremgang på aflastning kan man forsøge at supplere med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon rundt om sesamknoglerne.

I komplekse tilfælde med brud i sesamknoglerne eller vedvarede gener trods aflastning og medicinsk behandling kan operation være indiceret.

Genoptræning, specifikt

Belastning inden for smertegrænsen er tilladt. Konditionen kan vedligeholdes ved cykling og svømning. Retningslinjer under genoptræning, generelt følges.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man dog overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer:

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning