Achillessebristning

RUPTURA TENDINIS ACHILLES

Anatomi

Lægmusklen (M. Gastrocnemicus) består af to muskelhoveder, der samles i et bredt senebånd, der fortsætter i Achillessenen. På forkanten af Achillessenen hæfter en anden af de store lægmuskler (M. Soleus), der således udgøre en del af Achillessenen. Achillessenen består således af de 3 lægmuskler (Triceps Surae). Achillessenen fæster på hælknoglen (calcaneus). Det svageste sted på Achillessenen findes ca. 3 cm over fæstet på hælknoglen.
 
Underben bagfra:

A. M. soleus
B. Tuber calcanei

C. Tendo calcaneus (Achillis)
D. M. gastrocnemius

Årsag

Delvise og totale bristninger er en hyppig komplikation til langvarig Achillessenebetændelse. Imidlertid har mindre end halvdelen haft symptomer inden bristningen, men undersøgelser af det bristede Achillessenevæv viser stort set altid tydelige slitageforandringer (degeneration) i senen.

Totale bristninger af Achillessenen sker hyppigst, hvis idrætsudøveren lander på foden (hvorved Achillessenen udspændes) og i samme bevægelse laver et afsæt for at komme fremad (hvorved Achillessenen sammentrækkes, kontraheres). Herved opstår en maksimal (excentrisk) kontraktion (sammentrækning af senen samtidig med den udspændes), hvilket er hyppigt i ketchesport (specielt badminton).

Forandringerne kan være betinget af slitageforandringer i senen (tendinose). Gennem de seneste år kaldes tilstanden Achilles tendinopati uafhængig af om årsagen er inflammation (tendinitis) eller slitage (tendinose). Tendinopati øger risikoen for delvise og totale bristninger.

Symptomer

Pludselig indsættende smerter i Achillessenen, hvor der ofte fornemmes og høres et smæld. Mange tror, de er blevet sparket ned bagfra. Smerterne forværres ved aktivering af Achillessenen (gang), tryk på senen og ved udspænding af senen. Ofte kan man føle en defekt i senen. Det er sædvanligvis umuligt at gå på tæer.

Undersøgelse

I alle tilfælde, hvor der fornemmes et smæld eller pludselig jagende smerte i Achillessenen, bør man undersøges af relevant fagperson og få udført en dynamisk ultralydskanning for at diagnosticere en delvis eller total bristning af Achillessenen.

Langt de fleste tilfælde af bristninger i Achillessenen sker 3-6 cm over fæstet på hælknoglen  – se ultralydscanning af achillessene med delvis bristning, og i få procent sker bristningen ved Achillessenefæstet på hælknoglen – se ultralydscanning af betændelse ved achillessenefæstet på hælknoglen

Behandling

Akutte, totale bristninger af Achillessenen behandles nu om dage primært konservativt (bandagering i 6-8 uger), hvor hyppigheden af operation er stærkt aftagende. Bristninger ved fæstet af Achillessenen på hælknoglen anbefales forsat opereret (Cohen D, et al. 2018). Operation giver færre fornyede bristninger, men flere bivirkninger. Man må delvis uafhængig af behandlingen påregne ca. 9-12 måneders skadespause inden idrætsaktiviteten kan genoptages på samme niveau.

Bandage

Foden vil sædvanligvis bandageres i 6-8 uger.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør der udføres en ultralydscanning for at udelukke fornyet bristning af Achillessenen. Relativt ofte vil det ikke være muligt at vende tilbage til idrætsaktivitet på samme niveau trods korrekt gennemført behandlings- og genoptræningsforsøg.

Specielt

Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab

Genoptræning

Genoptræningsprogram