Brud på knogler i hånd og håndled

FRACTURA COLLES, FRACTURA OSSIS SCAPHOIDEI

Anatomi

Håndleddets knogler består af 8 håndrodsknogler (ossa carpi), der sammen med de to underarmsknogler albuebenet (ulna) og spolebenet (radius) danner håndleddet. Endvidere findes 5 mellemhåndsknogler (ossa metarcarpi), og i alt 14 fingerknogler (phalanges).

Højre hånds knogler håndflade: 

A. Os lunatum
B. Os triquetrum 
C. Os pisiforme 
D. Os hamatum 
E. Phalanx distalis 
F. Phalanx media
G. Phalanx proximalis 
H. Os metacarpale II 
I. Ossa sesamoidea J. Os trapezoideum K. Os trapezium
L. Os capitatum 
M. Os scaphoideum 
N. Carpus

Højre håndled håndryg:

A. Radius
B. Ossa metacarpi I
C. Ossa metacarpi II
D. Ossa metacarpi III
E. Ossa metacarpi IV
F. Ossa metacarpi V
G. Processus styloideus
H. Articulatio radio-ulnaris distalis
I. Ulna

Årsag

Ved slag eller fald, kan der opstå brud på knoglerne. Hos voksne brækker underarmsknoglerne ofte tæt på håndleddet, hvorved der opstår en karakteristisk gaffelformet vinkling af håndleddet (fractura Colles), der udgør 1/6 af alle brud hos voksne.

Blandt mellemhåndsknogler skal der specielt være opmærksomhed på brud i bådbenet (os scaphoideum), der er hyppigst ofte overses og kan give alvorlige komplikationer med helingen pga. dårlig blodforsyning. I andre tilfælde er et brud i spolebenet  ved albuen (caput radii) kombineret med læsion af ledbåndene mellem de to underarmskongler (membrana interossea) og et ledskred (luxation) i leddet mellem de to underarmsknogler i håndleddet (Essex-Lopresti-læsion). Skaden overses ofte, hvilket kan medføre kroniske gener (Kooistra B et al. 2022)

Symptomer

Pludselig indsættende smerter i underarmen og smertebetinget bevægelsesindskrænkning efter fald, vrid eller slag. Af og til kan der ses vinkling af underarm eller fingre. Ved brud i bådbenet mistolkes symptomer ofte som ”en forstuvning” af håndleddet med smerter, hvis hånden stødes (indirekte smerter).

Forsinkelse af behandlingen af brud i bådbenet kan give komplikationer i form af forsinket heling, manglende heling eller sammenfald af knoglen (osteonekrose).

Undersøgelse

Pludselig opståede kraftige smerter i hånd/håndled med bevægelsesindskrænkning efter fald eller slag, bør føre til akut lægeundersøgelse (evt. på sygehus). Ved røntgenundersøgelse kan man sædvanligvis se bruddet og på baggrund af brudtypen afgøre behandlingen.

Da ikke alle brud kan ses på røntgen umiddelbart efter skaden, kan det være nødvendigt at supplere med MR- eller CT-skanning eller gentage røntgen efter et par uger. Ved brud i bådbenet er der ofte trykømhed tæt på ledlinjen på håndryggen i tommelfingersiden (”tabatieren”). Ved smerter både i albue og håndled bør der undersøges specifikt for Essex-Lopresti-læsion.

Behandling

Ved betydelig forskydning eller vinkling af knoglerne i underarm eller fingre sættes bruddet på plads i bedøvelse, hvorefter det bandageres i nogle få uger. Ved specielle brudtyper kan det være nødvendigt at stabilisere bruddet operativt (Li NY et al. 2023). Det er vigtigt at påbegynde optræning af hånden, så snart bandagen fjernes, hvilket forbedre bevægelighed og styrke (Watt CF et al. 2000).

Hvis der er normal røntgen, men forsat mistanke om brud på bådbenet (scaphoideum), kan man lægge en stiv bandage og gentage røntgenbilledet efter 2 uger.

Genoptræning

Det er vigtigt at opretholde konditionen og muskelstyrken af alle andre muskler, mens hånden aflastes. Konditionstræning i form af cykling og løb kan genoptages, så snart det ikke forværrer smerterne i bruddet. Så snart bandagen fjernes skal bevægeligheden i hånden vedligeholdes.

Se genoptræning under genoptræning, generelt. Hvis det er foretaget operation, kan der være specielle forholdsregler, som operatøren oplyser om.

Bandage

Det er muligt at fremstille individuelle plastbandager til håndled of fingre til anvendelse under sportsaktivitet efter knoglebrud.

Komplikationer

I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. Hos enkelte kan der ske en dårlig heling, påvirkning af blodkar- og nerveforsyningen til armen og evt. muskellogesyndrom. Ved manglende fremgang eller påfaldende mange smerter, bør man derfor konsultere sin læge.

Genoptræning