Dropfinger

MALLET FINGER, RUPTURA TRAUMATICA TENDINIS MUSCULI EXTENSORIS DIGITORUM

Anatomi

De fem fingre består af 14 små, rørformede fingerknogler (phalanges). Oven på fingrene (håndryggen, dorsalt) løber strækkesenerne, der fæster på den yderste fingerknogle (distale phalanx).

Se foto af dropfinger.   

Årsag

Ved direkte slag på spidsen af en strakt finger (fodboldmålmænd, håndbold-, volleyball- og basketballspillere) kan der ske en bristning af strækkesenen ved fæstet på fingerens yderled (skaden kaldes også en ”baseball finger). Ofte sker der en afsprængning af det knoglestykke, hvorpå strækkesenen fæster, men læsionen kan ske i selv senen

Symptomer

Der kommer strakt smerter og strækkedefekt af fingerens yderled.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse, hvor det er karakteristisk, at yderleddet på fingeren er let bøjet og ikke kan strækkes aktivt. Ved strækkedefekt efter direkte traume bør der tages røntgen for at sikre korrekt diagnose og behandling.

Behandling

Bandagering af fingeren med yderstykket helt strakt. Sædvanligvis anvendes en lille fingertut af plast (Oakley-splint). Plastbandagen skal anvendes i mindst 6 uger. Langt de fleste kan behandles på denne måde. Hvis der er sket en større knogleafrivning omfattende mere end 1/3 af ledfladen eller med forskydning af det afrevne knoglestykke, kan operation være indiceret (Handoll HH, Vaghela MV. 2004).

Genoptræning

Sædvanligvis kan man straks påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Håndbold, volleyball, basketball o.l. bør undgås yderligere nogle uger efter fjernelse af skinnen.

Bandage

Det vil ofte kunne aflaste skaden efter bandagen er fjernet, hvis den skadede finger tapes sammen med nabofingeren, se tape

Komplikationer

I langt de fleste tilfælde heler senebristningen op uden komplikationer. I en del tilfælde resterer der en lille strækkedefekt, hvilket øger risikoen for fornyede skader ved håndbold, volleyball o.l., hvorfor fortsat tape-behandling kan være indiceret.

Genoptræning