Frossen skulder

PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS

Anatomi

Skulderleddet består af ledhovedet på overarmen (caput humeri) og ledfladen på skulderbladet (cavitas glenoidalis). Hele vejen rundt om kanten af ledfladen på skulderbladet findes en menisk (labrum glenoidale). Leddet er omgivet af en ledkapsel, der er forstærket af adskillige ledbånd. Rundt om ledkapslen ligger skuldermusklerne som yderligere forstærkning af leddet.

Skulderled:

A. Capsula articularis
B. Capsula articularis
C. Labrum glenoidale
D. Capsula articularis
E. M. biceps brachii
(caput longum)
F. Acromion
(delvis fjernet)
G. Processus coracoideus
H. Ligamentum coracohumerale

Årsag

Årsagen til udvikling af en frossen skulder er delvis ukendt. I nogle tilfælde udløser en smerte fx fra en slimsæksbetændelse i skulderne en smertefuld skrumpning af ledkapslen i skulderen med smerter og reducerer bevægelsen i alle retninger.

I andre tilfælde er det et pludseligt traume (eller en skulderoperation) eller andre sygdomme, der er udløsende årsag. I nogle tilfælde kendes årsagen ikke.

Tilstanden ses hyppigst hos 40-60-årige og langt hyppigere hos diabetikere. Der er en beskeden arvelighed forbundet med tilstanden (Pimenta M, et al 2023).

Symptomer

Sædvanligvis opstår der smerter i skulderen, som i mange tilfælde stammer fra betændelse af slimsækken (bursitis subacromialis). Efter nogle få måneder kommer der bevægelsesindskrænkning i skulderleddet, så alle bevægelser er reduceret.

Efter op til 7 år (i gennemsnit et par år) svinder smerterne og efter yderligere nogle måneder normaliseres bevægeligheden i skulderleddet. Det er sjældent, man får frossen skulder mere end én gang i samme skulder.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse. Der er typisk bevægelsesindskrænkning i alle retninger, inklusiv når armen passivt roteres udad (sammenlignet med den raske side). I tvivlstilfælde kan suppleres med ultralydskanning (eller MR-skanning) (Pimenta M, et al. 2023).

Behandling

Da tilstanden er godartet og sædvanligvis spontant heler op, skal man være tilbageholden med behandlinger, der medfører risici for bivirkninger (fx operation). Sædvanligvis tilrådes lette smertestillende (paracetamol) eller eventuelt gigtpiller (NSAID) ved behov. Ved manglende effekt eller udtalte gener kan man ultralydvejledt injicere binyrebarkhormon i skulderleddet og i slimsækken, hvis denne er betændt (Pimenta M, et al. 2023). Operation er forbundet med en del komplikationer og er sjældent ikke indiceret (Pimenta M, et al. 2023).

Komplikationer

Alle med frossen skulder bør lægeundersøges for at sikre, at diagnosen er korrekt.

Specielt bør følgende overvejes:

 

Egen læge vil ligeledes overveje indikationen for røntgen af lungerne og måling af blodsukker, da tilstanden er beskrevet lidt hyppigere ved lungekræft og langt hyppigere ved sukkersyge.

Genoptræning

Genoptræningsprogram