Seneskred ved udvendige ankelkno (Peroneus luksation)

PERONEUS LUXATION

Anatomi

Senerne omkring fodleddet er flere steder bundet til knoglerne med små bindevævsstrøg (retinakler). Bag udvendige ankelkno ligger de to peroneusmuskler (peroneus longus og peroneus brevis), der er med til at stabilisere og bøje fodleddet.

Årsag

Hvis der sker en bristning af bindevævsstrøgene (retinaculum musculorum peroneorum superius og inferius) bag den udvendige ankelkno (malleolus lateralis) kan muskelsenerne (peroneus brevis og peroneus longus) smuttehen over den udvendige ankelkno, hvilket frembringer ubehag. Bristning af bindevævsstrøget er relativt ofte kombineret med udvendige ledbåndsskader i fodleddet.

 

Symptomer

Smerter ved udvendige ankelkno (malleolus lateralis), hvor der ved visse bevægelser af fodleddet kan fremkaldes en smuttende, smertefuld fornemmelse på udvendige ankelkno.

Undersøgelse

Når den smertefulde bevægelse af fodleddet udføres, kan man ved almindelig undersøgelse ofte se senen smutte hen over den udvendige ankelkno. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralydskanning, mens fodleddet bevæges (dynamisk ultralydskanning). Ved ultralydskanning vil man kunne konstatere, om der er skader på senen eller om der er blødning i det akutte stadie. Senere i forløbet kan der opstå seneskedehindebetændelse.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter (løb). Nogle anbefaler bandagering i 6 uger (Bakker D, et al. 2019). Hvis der ikke er jævn fremgang på aflastning og genoptræning, og der ved ultralydskanning er påvist seneskedebetændelse, kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon i seneskeden.

I visse tilfælde kan man forsøge operativ behandling, hvis aflastning, genoptræning og medicinsk behandling ikke fører til det ønskede resultat (Lootsma J,  et al. 2023).

Komplikationer

Ved manglende fremgang bør man overveje om diagnosen er korrekt, eller om der er tilstødt komplikationer: 

Specielt bør følgende overvejes:

Supplere med yderligere undersøgelser (røntgen, ultralyd- og MR-skanning)

Genoptræning

Genoptræningsprogram