Slidgigt i hånden

ARTROSE

Anatomi

Håndleddets knogler består af 8 håndrodsknogler (ossa carpi), der sammen med de 2 underarmsknogler albuebenet (ulna) og spolebenet (radius) danner håndleddet. Endvidere findes 5 mellemhåndsknogler (ossa metarcarpi) og i alt 14 fingerknogler (phalanges).

Håndled og håndledsryg

A. Radius
B. Articulatio radiocarpalis 
C. Os lunatum 
D. Os scaphoideum 
E. Articulatio mediocarpalis 
F. Os trapezoideum 
G. Os trapezium
H. Articulatio carpometacarpalis pollicis 
I. Ossa metacarpi I 
J. Articulatio carpometacarpalis 
K. Ossa metacarpi II 
L. Ossa metacarpi III 
M. Ossa metacarpi IV 
N. Articulatio intermetacarpalis 
O. Ossa metacarpi V 
P. Os hamatum 
Q. Lig intercarpale interosseum 
R. Os capitatum 
S. Os pisiforme 
T. Os triquetrum 
U. Processus styloideus 
V. Discus articularis 
W. — 
Y. Ulna

Årsag

Ved gentagne belastninger kan primært brusken og siden knoglen under brusken beskadiges (slidgigt). Slidgigtforandringerne kan i nogle tilfælde medføre en ”betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovitis), hvilket betinger væskedannelse, hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter i leddet.

Slidgigtforandringer i hånden opstår ofte efter tidligere skader (knoglebrud, forstuvninger). Slidgigtforandringer kan ses i selve håndleddet og meget hyppigt svarende til tommelfingerens rodled (articulatio carpometacarpale pollicis, CMC-led) samt i fingrenes mellemled (PIP-led) og yderled (DIP-led).

Ved slidgigt i tommelfingeren rodled er der ofte slidgigtbetinget løshed af ledbåndene.

Symptomer

Smerter, stivhed og skurren i leddet ved bevægelse og om morgenen. Af og til hævelse i leddet (synovitis). Ved slidgigt i tommelfingerens rodled er der ofte gener ved pincetgreb (når tommel- og pegefinger klemmes sammen), ved forsøg på at åbne krukker, skrive og dreje nøgler i låse.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse. Det kan være nødvendigt af supplere med en røntgenundersøgelse. Ved ultralyd- og MR-skanning kan der ofte foruden slidgigtforandringer også ses øget ledvæske.

Behandling

Reduktion i aktivitet der udløser smerter. Det er vigtigt at bevare bevægeligheden i leddet. Styrketræning af musklerne rundt om leddet med slidgigt i hånden bør gennemføres, men har ikke samme dokumenterede positive effekt som styrketræning af slidgigt i de store led (fx hofter og knæ) (McGee C, et al. 2015).

Der findes ingen behandling, der kan genskabe den ødelagte brusk (og knogle). Ved hævelser i leddet kan man forsøge at dæmpe ledhindebetændelsen (synovitis) med gigtpiller (NSAID) eller ved at udtømme ledvæsken og injicere binyrebarkhormon i leddet. Smerter uden ledhævelse kan behandles med paracetamol. Ved svære, smertefulde slidgigtforandringer uden tilstrækkelig effekt af konservativ behandling kan operativ behandling være en mulighed (Kloppenburg M, et al. 2019).

Genoptræning

Generelt tilrådes øvelser for at bevare ledbevægeligheden og ikke-belastende styrkeøvelser for musklerne omkring leddet (om end dokumentationen af effekten er begrænset).

Komplikationer

Ved slidgigtforandringer i håndled og i tommelfingeren kan man få fremstillet en bandage (ortose), der kan støtte og aflaste leddet.

Komplikationer

Man bør overveje, om hævelsen i leddet kan være led i en generaliseret gigtsygdom.

Genoptræning