Træthedsbrud i foden

STRESS FRAKTUR

Anatomi

Skinnebenet (tibia) og lægbenet (fibula) danner sammen med ankelrullebenet (talus) knoglerne i ankelleddet. Hælbenet (calcaneus) og nogle af de 7 fodrodsknogler (ossa tarsi) er i tæt relation til fodleddet. Desuden omfatter knoglerne i foden 5 mellemfodsknogler (ossa metatarsi) og tæernes knogler (phalanx).

Foden oppefra

A. Phalanx media
B. Tuberositas ossis metatarsalis V
C. Os cuboideum
D. Calcaneus (hælknogle)
E. Talus (rulleben)
F. Os naviculare
G. Os cuneiforme laterale
H. Os cuneiforme intermedium
I. Os cuneiforme mediale
J. Os metatarsalei
K. Os sesamoideum
L. Phalanx proximalis
M. Phalanx distalis


Skinneben forfra

A. Tibia (skinneben)
B. Fibula (lægben)

 

 

                      

Årsag

Gentagne overbelastninger af knoglerne i anklen, hælben, fodrodsknogler og mellemfodsknogler, der overstiger knoglernes styrke, kan udløse et træthedsbrud (stress fraktur), som oftest rammer skinneben (tibia) ved indvendige ankelkno, hælknogle (calcaneus), fodrodsknoglen os navikulare og mellemfodsknoglerne (2. og 3. metatars, marchbrud) (Jungmann PM, Schaeffeler C. 2023).

Spiseforstyrrelser og manglende menstruation (amenorhea) øger risikoen for træthedsbrud op til 13 gange hos teenagere. Lavt kalkindhold i knoglerne (BMD, bone mineral density) øger risikoen for træthedsbrud 4,5 gange (Nose-Ogura S, et al. 2019).

Symptomer

Tiltagende smerter, der forværres ved belastning (støtte på foden, gang og løb). Der er smerter ved tryk (direkte og indirekte ømhed).

Undersøgelse

Mistanken om træthedsbrud bør medføre klinisk undersøgelse af relevant fagperson, der kan vurdere behov for røntgenundersøgelse og stille en korrekt diagnose, så behandling kan startes hurtigst muligt.

Røntgen er ofte normal de første 2-4 uger efter et træthedsbrud (Koo AY, Tolson DR. 2023). CT-, MR-skanning (og ultralydskanning) kan ofte diagnosticere træthedsbrud hurtigere.

Behandling

Behandlingen er afhængig af hvilke knogler, der er brækket. I nogle tilfælde vælges aflastning uden bandagering, mens andre træthedsbrud i foden kræver bandagering og i sjældne tilfælde operation. Helingstiden for nogle træthedsbrud (fx i calcaneus (hælknogle), naviculare (fodrodsknogle) er op til et halvt år, men prognosen er sædvanligvis god. Gode stødabsorberende såler i skoene anbefales.

Indtil smerterne er svundet følges retningslinjerne under genoptræning, generelt. Ved træthedsbrud bør eventuelle spiseforstyrrelser naturligvis behandles.

Genoptræning, specifikt

Genoptræningen er helt afhængig af brudtype og behandling (konservativ eller operativ). Ofte vil det være muligt at opretholde konditionstræning og træning af alle andre muskler (retningslinjerne under genoptræning, generelt).

Hvis der er foretaget operation eller bandagering, bør der følge genoptræningsretningslinjer med fra behandlerstedet, der tager hensyn til den aktuelle skadestype. Som udgangspunkt må foden først belastes, når den er smertefri, og det er vigtigt, at der er en jævn fremgang, hvor smerterne aftager trods tiltagende belastning.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man vurderes på ny af relevant fagperson for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op. I nogle tilfælde kan der dannes et falsk led (pseudoartrose), hvilket vil kræve operativ behandling.

Genoptræning