Svangsenebetændelse ved fæstet på hælknoglen

APOFYSITIS CALCANEI

Anatomi

Lægmusklerne fæster via Achillessenen bagpå hælknoglen (calcaneus). Fra hælknoglen i fodsålen udspringer svangsenen (hulfodssenen, aponeurosis plantaris), der fæster på alle 5 tæer. Svangsenen er med til at opretholde den længdegående fodbue. Ved bagkanten af hælknoglen findes en vækstzone, som strækker sig ned under hælen svangsenen fæster.
 
Fodsål.

A. Aponeurosis plantaris
B. Tuber calcanei

 
 

Årsag

Betændelse ved fæstet af svangsenen under hælknoglen ses typisk hos børn i alderen 8-12 år. Det skyldes en ”betændelse” (inflammation) i vækstzonen på hælknoglen (apofysitis calcanei), hvilket opstår ved gentagne overbelastninger i form af løb og afsæt.

Da svangsenen er en funktionel forlængelse af Achillessenen, er de udløsende belastninger, der medfører overbelastningsskader i svangsenen og Achillessenen ofte de samme.

Symptomer

Smerter ved løb og afsæt samt tryk på svangsenefæstet lige under hælknoglen. Sædvanligvis er smerten mest udtalt lidt indvendigt (medialt) for fæstet.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor de kendte smerter kan fremkaldes ved tryk under hælen ved svangsenefæstet på hælknoglen. Sværhedsgraden af ømheden er dog ikke altid et mål for skadens omfang. Ved mere udtalt ømhed eller ved pludseligt indsættende smerter anbefales lægeundersøgelse med henblik på at udelukke fx knoglebrud i foden og sikre korrekt diagnose og behandling.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres røntgen, ultralyds- og eventuel MR-scanning, specielt ved pludselig indsættende kraftige smerter og mistanke om afrivning (som røntgen ofte overser). Ved ultralydskanning kan evt. inflammation i senen vurderes.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet (løb), udspænding og langsom stigende genoptræning inden for smertegrænsen.

Hvis behandlingen indsættes hurtigt, kan skaden i nogle tilfælde ophele på få uger. Hvis smerten har været til stede i flere måneder, inden aflastning indsættes, må man ofte påregne et genoptræningsforløb over flere måneder (et halvt år). Løbesko med stødabsorberende hæl anbefales.

Injektion med binyrebarkhormon eller operation er ikke indiceret hos børn.

Hælspore

”Betændelse” (inflammation) af svangsenen (fasciitis plantaris) er af og til forbundet med en hælspore. En hælspore er en knoglenydannelse, som ses ved langvarig overbelastningsbetinget ”betændelse” ved svangsenefæstet på hælknoglen.  

Hælsporen er således en følge af overbelastningsskaden og ikke årsagen hertil. Hvis man først har dannet en hælspore, forsvinder den aldrig. Hælsporen har ingen praktisk betydning og kræver ikke behandling. Mange symptomfrie idrætsudøvere har en hælspore uden at have haft symptomer fra svangsenefæstet. 

 

Komplikationer

Dokumentation for værdien af tape ved svangseneproblemer er beskeden, men kan forsøges, da tapen ikke gør nogen skade, hvis den anlægges rigtigt, se tape 1 og tape 2

Komplikationer 

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør følgende overvejes:

Specielt

Det er afgørende vigtigt at reagere på den første ømhed eller smerter, så træningen kan omlægges og forløbet afkortes.

Genoptræning