Forstuvning af fingerled

 

 
Diagnose: FORSTUVNING AF FINGERLED
(DISTORSIO ARTICULI DIGITI)


Anatomi:
De fem fingre på en hånd består til sammen af 14 små, rørformede fingerknogler (phalanges). Fingerknoglerne er holdt sammen af forskellige ledbånd. Ledkapslen rundt om fingerleddene er forstærket af tre ledbånd (to sideledbånd og et ledbånd under leddet (volart). Ledbåndet under fingerleddene er forstærket af en lille bruskplade (fibrocartilago), der stabiliserer fingrenes mellemled (PIP-leddene).

 
 1. Os metacarpale
 2. Lig. palmare
 3. Lig. collaterale
 4. Phalanx proximalis
 5. Phalanx media
 6. Phalanx distalis
 7. Capsula articularis

FINGER

 
 1. M. flexor digitorum superficialis
 2. Cutis (Hud)
 3. Vagina fibrosa digitorum manus
 4. Pars anularis vaginae fibrosae
 5. Pars cruciformis vaginae fibrosae

HØJRE HULHÅND

Årsag: Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå bristning på ledbåndene og bruskskiverne (fibrocartilago), der omgiver fingerleddene. I nogle tilfælde kan der ske en afrivning af et knoglestykke, hvor ledbåndene fæster på siden af knoglen.

Symptomer: Ved ledbåndsskader, vil der typisk være hævelse af leddet og ømhed på siden af leddet med forværring, hvis leddet “vrides” fra side til side. Ved beskadigelse af bruskpladen (laesio fibrocartilaginis volaris) under leddet vil smerterne være lokaliseret til undersiden af leddet med forværring ved passiv overstrækning og maksimal bøjning af leddet.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Det tilrådes, at alle med pludselig opståede kraftige smerter i en finger får leddet undersøgt for at sikre korrekt diagnose og behandling. Resultaterne er bedst, hvis diagnosen stilles og behandlingen påbegyndes umiddelbart efter skaden, (article). Ved røntgen kan man af og til se afrivning af ledbåndsfæsterne på siden af fingeren.

Behandling: Langt de fleste ledbåndsbristninger kan behandles uden operation, mens andre ledbåndsbristninger med tydelig løshed kræver operation. Det kan være nødvendigt med røntgenundersøgelse, ultralydscanning (article 1) eller MR-scanning, (article 2) injuries. Beskadigelse af bruskpladen (fibrocartilago) behandles ofte med skinne på fingeren i ca. 3 uger om end ikke alle behandlere er enig heri, (article 3).

Genoptræning af børn og unge: Sædvanligvis kan man straks påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning af børn og unge, generelt. Når smerten er fuldstændig svundet kan man deltage i idrætsaktiviteter. Dog bør håndbold, volleyball, basketball o.l. undgås yderligere nogle uger.

Bandage: Det vil ofte kunne stabilisere leddet, hvis man taper den skadede finger sammen med nabofingeren, (tape-beskrivelse).

Komplikationer: I langt de fleste tilfælde heler ledbåndene op uden komplikationer. Hos enkelte, specielt efter læsion af bruskpladen under leddene, kan der dog komme langvarige gener helt op til et år efter skaden, (article). Ved vedvarende smerter og manglende fremgang bør man konsultere sin læge igen.