Forstuvning af fingerled

DISTORSIO ARTICULI DIGITI

Anatomi

De fem fingre på hånden består til sammen af 14 små, rørformede fingerknogler (phalanges). Fingerknoglerne er holdt sammen af forskellige ledbånd. Ledkapslen rundt om fingerleddene er forstærket af tre ledbånd (to sideledbånd og et ledbånd under leddet (volart). Ledbåndet under fingerleddene er forstærket af en lille bruskplade (fibrocartilago), der stabiliserer fingrenes mellemled (PIP-leddene).

Finger:

A. Os metacarpale
B. Lig. palmare
C. Lig. collaterale
D. Phalanx proximalis
E. Phalanx media
F. Phalanx distalis
G. Capsula articularis

 

 

Højre hulhånd:

A. M. flexor digitorum superficialis
B. Cutis ( Hud)
C. Vagina fibrosa digitorum manus
D. Pars anularis vaginae fibrosae
E. Pars cruciformis vaginae fibrosae

Årsag

Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå bristning på ledbåndene og bruskskiverne (fibrocartilago), der omgiver fingerleddene. I nogle tilfælde kan der ske en afrivning af et knoglestykke, hvor ledbåndene fæster på siden af knoglen. 

Symptomer

Ved ledbåndsskader, vil der typisk være hævelse af leddet og ømhed på siden af leddet med forværring, hvis leddet ”vrides” fra side til side. Ved beskadigelse af bruskpladen (laesio fibrocartilaginis volaris) under leddet vil smerterne være lokaliseret til undersiden af leddet med forværring ved passiv overstrækning og maksimal bøjning af leddet.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis alene ved en klinisk undersøgelse, hvor stabiliteten af ledbåndene kan testes. Resultaterne er bedst, hvis diagnosen stilles og behandlingen påbegyndes umiddelbart efter skaden.

Hvis der er tvivl om diagnosen kan der udføres en ultralydskanning. Evt. røntgen hvis der mistænkes brud på fingeren. Ved røntgen (og ultralydscanning) kan man af og til se afrivning af et lille knoglestykke ved ledbåndsfæstet på siden af fingeren.

Behandling

Reduktion fra smerteudløsende aktivitet. Langt de fleste ledbåndsbristninger kan behandles konservativt evt. med en skinne eller tape. Ved ledbåndsbristninger med tydelig løshed kan operation komme på tale, specielt i tommelfingeren bristning af indvendige sideledbånd i tommelfingeren.

Beskadigelse af bruskpladen (fibrocartilago) under fingerleddet behandles oftest med skinne på fingeren i få uger. Nogle komplekse (kombinations) skader kan nødvendiggøre operativ behandling.

Genoptræning

Sædvanligvis kan man uændret forsætte træning og sportsaktivitet med passende bandage. Det anbefales at den skadede finger i et par måneder tapes sammen med nabofinger, når sædvanlig sportsaktivitet genoptages, specielt håndbold, volleyball, basketball o.l.

Hvis det har været nødvendigt med operativ behandling, kan der være specifikke forholdsregler, der oplyses af kirurgen.

Bandage

Det vil ofte kunne stabilisere leddet, hvis man taper den skadede finger sammen med nabofingeren, se tape.

Komplikationer

I langt de fleste tilfælde heler ledbåndene op uden komplikationer. Hos enkelte, specielt efter læsion af bruskpladen under leddet, kan der dog komme langvarige gener helt op til et år efter skaden.

Genoptræning