Ledskred af knæskallen

 

Diagnose: LEDSKRED AF KNÆSKALLEN
(SUB-)LUXATIO PATELLAE)


Anatomi:
Den store forreste lårmuskel (musculus quadriceps femoris) består af fire muskler (MM vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius og rectus femoris). Musklerne fæster alle på øverste kant af knæskallen. Knæskalssenen (ligamentum patellae) forbinder den nedre kant af knæskallen med øverste, forreste del af skinnebenet (tuberositas tibiae). Knæskallen holdes på plads af de strukturer, der fæster på knæskallen, specielt forreste lårmuskel, ledkapslen og flere ledbånd (retiaculum patellae mediale og retiaculum patellae laterale) samt knæskalssenen.

 

  1. Tendo m. adductoris magni
  2. Retinaculum patellae mediale
  3. Meniscus medialis (Indvendige menisk)
  4. Ligamentum collaterale mediale/tibiale (Indvendige sideledbånd)
  5. Bursa anserina
  6. Bursa subtendinea m. sartori
  7. Ligamentum patellae
  8. Patella (Knæskal)

KNÆ FORFRA

Årsag: Ledskred af knæskallen kan opstå efter slag på knæet, men hyppigere efter en pludselig kraftig knæbevægelse, hvor knæet samtidig vrides og strækkes. Knæskallen kan herved forskydes ud på udvendige side af knæet, hvorved ledbåndene, der holder knæskallen, brister. Ofte stødes knæskallen mod lårbenet med risiko for bruskskader i knæet til følge: Bruskbeskadigelse (osteokondrale læsioner), Bruskbeskadigelse på knæskallen (chondromalacia patellae).

Symptomer: Pludselig indsættende kraftige smerter der umuliggør fortsat idrætsaktivitet. I nogle tilfælde kan knæskallen forskydes helt ud på udvendige side af knæet, og knæet bliver derved låst i bøjet stilling (total ledskred) indtil knæskallen pludselig smutter på plads igen, hvorefter knæet på ny kan strækkes. I andre tilfælde forskydes knæskallen kun delvis ud på udvendige side af knæet (delvis ledskred = subluxatio patellae).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Hvis knæskallen sidder på plads, kan diagnosen være vanskelig, og alle med mistanke om forskydninger af knæskallen bør altid lægeundersøges for at sikre diagnosen og den rette behandling. Ved undersøgelsen vil der typisk kunne udløses kraftige smerter, når knæskallen presses udad (lateralt), mens knæet bøjes (Apprehensionstest). Knæskallen vil ofte kunne føres længere udad på det skadede end på det raske knæ. MR-scanning kan give oplysninger om bruskforholdene i knæet efter totale og delvise ledskred af knæskallen. (article).

Behandling: Delvise ledskred bør primært behandles med aflastning og genoptræning. Der er ikke enighed om behandlingen af total ledskred af knæskallen. Nogle anbefaler operation, mens andre anbefaler aflastning og genoptræning. (article 1). (article 2). Ved gentagne (totale eller delvise) ledskred bør man dog overveje operation.

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION

Genoptræning af ikke-opereret, delvis ledskred af knæskallen (subluxatio patellae).

Bandage: Tape og bandager har ikke nogen dokumenteret forebyggende effekt ved tidligere total eller delvis ledskred af knæskallen. (article), men anvendes erfaringsmæssigt alligevel i stort omfang, (tape-beskrivelse).

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt. Specielt bør man overveje: