Korsbåndsbristning, forreste

RUPTURA LIGAMENTUM CRUCIATUM ANTERIUS, ACL

Anatomi

Knoglerne i knæleddet omfatter lårknoglen (femur), skinnebensknoglen (tibia) og knæskallen (patella). Endvidere er der et lille led mellem skinnebenet og lægbenet (fibula). Knæleddet er forstærket af en ledkapsel, der på siderne er forstærket med et udvendigt og indvendigt sideledbånd (ligamentum collaterale laterale (LCL) og ligamentum collaterale mediale (MCL)). Inde i knæet findes to ledbånd, forreste og bagerste korsbånd (ligamentum cruciatum anterius (ACL) og ligamentum cruciatum posterius (PCL)).

Knæled forfra:

A. Ligamentum cruciatum posterius (Bagerste korsbånd)
B. Ligamentum collaterale mediale/tibiale (Indvendige sideledbånd)
C. Meniscus medialis (Indvendige menisk)
D. Insertio anterior menisci medialis
E. Ligamentum transversum genus
F. Tibiae
G. Fibulae
H. Ligamentum cruciatum anterius (Forreste korsbånd)
I. Ligamentum collaterale laterale/fibulare (Udvendige sideledbånd)
J. Meniscus lateralis (Udvendige menisk) 
K. Femur

 

Årsag

Bristning af forreste korsbånd opstår sædvanligvis uden kontakt med modspiller, hvor idrætsudøveren bremser op og skifter retning med større vægt på let bøjet knæ, fx ved håndbold og fodbold. Forreste korsbåndbristninger er ses hyppigst hos idrætsudøvere og er langt hyppigere hos kvinder end hos mænd og særligt hyppigt hos kvindelige håndbold og fodboldspillere. Det er muligt at reducere risikoen for forreste korsbåndsskader ved et simpelt forebyggende træningsprogram (Myklebust G. et al., 2003), der bl.a. omfatter Nordic Hamstring-øvelser, som også indgår i aktuelle genoptræningsprogram (Chen JW et al., 2023)

Symptomer

Sædvanligvis høres eller mærkes et smæld og forsat idrætsaktivitet må afbrydes. Knæet hæver inden for de første timer, hvorefter knæet ikke kan bøjes helt. Man kan efterfølgende ofte fornemme, at benet giver efter (knæsvigt).

Undersøgelse

Ved mistanke om total eller delvis bristning af korsbåndene bør man straks søge læge (skadestue), for at få stillet diagnosen. Lægen kan udføre forskellige knætest (forreste skuffeløshed, Lachmann, Pivot shift), for at undersøge stabiliteten af knæet.

Man skal være opmærksom på, at løsheden i knæet ofte først kan påvises efter 1-2 uger. Hvis ledhævelsen sker efter akut skade, og der ikke kan stilles en diagnose, bør knæet lægeundersøges igen 2 uger senere for ikke at overse fx en forreste korsbåndsskade, der kan være vanskelig at diagnosticere i det akutte stadie. Korsbåndsbristningen kan ses på MR-skanning, hvor der ofte kan ses bone bruise (væske inde i knoglen) og 50% har menisklæsioner ved forreste korsbåndsbristning.

Røntgen bør tages for at udelukke afrivning af knoglefæstet. Blødning ved fæstet af forreste korsbånd kan de første uger ses på ultralydskanning som et indirekte tegn på bristning. 

Se ultralydscanning af bristet forreste korsbånd

Behandling

Neuromuskulær- og styrketræningsprogrammer kan bedre knæets funktionelle stabilitet, og knap halvdelen, som har overrevet forreste korsbånd, bliver ikke opereret. Hovedparten af idrætsfolk på højt niveau eller i sportsgrene med hurtige retningsskift (håndbold, fodbold, basketball eller badminton) tilbydes oftest operativ rekonstruktion af korsbåndet (Filbay SR, Grindem H. 2019), skønt operation i forskellige undersøgelser ikke er dokumenteret bedre end genoptræning (Mowbray MAS, Ireland J.2022, Rodriguez K, et al. 2021). Der er forskellige operationsmetoder inkl. syning af korsbånd eller nyt korsbånd (Shen Z, et al. 2022).

Akut operation, hvor knæet forsat er hævet med blod i leddet, kan føre til dårligere bevægelighed efter operationen. Det anbefales derfor sædvanligvis, at knæet er afhævet, og at bevægeligheden er genvundet inden operation. Behandling af korsbåndsskader hos idrætsudøvere under 16 år er en højt specialiseret opgave pga. hensyntagen til vækstskiven (epifysen) og bør henvises til specialafdeling. Prognosen er afhængig af andre samtidige skader i knæet (Petersen W, et al. 2023)

Komplikationer

Ved manglende fremgang må man overveje forskellige komplikationer til operationen:

Specielt bør følgende overvejes:

I de tilfælde, hvor knæskalssenen er brugt som nyt korsbånd, ses hyppigt ”betændelse” (inflammation), hvor knæskalssenen er fjernet. Ca. 60 % af eliteidrætsudøvere vender tilbage på samme niveau som før skaden.

Specifikt

Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.

Genoptræning

Genoptræningsprogram