Svag ryg

SVAG RYG

Diagnose: SVAG RYG
(Insufficientia dorsi)


Anatomi:
Ryggen er opbygget af kasseformede ryghvirvler, der holdes på plads, dels ved hjælp af knoglernes udformning, dels ved ledbånd og dels ved de store og små ryg- og mavemuskler.

 

  1. Vertebra prominens
  2. Vertebra coccygea I (haleben)
  3. Promontorium
  4. L I (1. lændehvirvel)
  5. Th I (1. brysthvirvel)
  6. Axis

RYGGEN SET FRA SIDEN

Årsag: Hvis ryggen udsættes for en belastning, der overstiger dens styrke, vil der udløses overbelastningsbetingede smerter fra muskler, sener, ledbånd og muligvis fra bruskskiverne (disci) og knoglerne. Lændesmerter er en af de hyppigste idrætsskader (udgør omkring 10% af idrætsskaderne i en elitefodboldklub).

Symptomer: Smerter og stivhedsfornemmelse i lænden (“lumbago”) af og til med udstråling til et ben (“ischias”)

Undersøgelse: Lette ryggener kræver ikke nødvendigvis lægeundersøgelser, men alle tilfælde med kraftige eller gentagne rygsmerter bør lægeundersøges. Lægen vil kunne afgøre, om der er indikation for yderligere undersøgelse, f.eks. røntgen, CT- eller MRscanning.

Behandling: Behandlingen vil primært være rettet mod at ændre på ubalancen mellem den belastning ryggen udsættes for og den styrke ryggen er trænet op til at kunne klare. Det tilrådes derfor, at man (eventuelt via fysioterapeut) instrueres i, hvordan man mest hensigtsmæssigt belaster sin ryg, og hvilke maksimalt belastende bevægelser man bør undgå (“ergonomisk vejledning”). Det kan være nødvendig med få dages aflastning for at dæmpe smerterne, men herefter bør man starte på stigende træning med mave- og rygstabiliserende og -styrkende øvelser. Hvis der er behov for smertestillende anbefales paracetamol eventuelt i kombination med gigtpiller (NSAID). Ved kroniske rygsmerter bør man være særdeles tilbageholdende med at anvende stærkere smertestillende (der hurtigt mister effekten og giver risiko for tilvænning). Ved akutte hold i ryggen uden tegn til diskusprolaps kan man have effekt af manipulationsbehandling hos læge, fysioterapeut eller kiropraktor.

Komplikationer: Hvis ikke smerterne aftager på behandlingen, bør man (på ny) undersøges af læge. Specielt bør man overveje:

Der findes mange andre årsager til lændesmerter, hvoraf nogle vil kræve yderligere undersøgelser. I langt de fleste tilfælde, vil behandlingen dog være den samme. For nogle vil det ikke være muligt at blive besværsfri (f.eks. ved svær slidgigt i lænden), og målet med behandlingen vil da ofte være at nedsætte hyppigheden og sværhedsgraden af smerterne. Specielt: Træningen bør gennemføres “livslang” for at nedsætte risikoen for tilbagefald efter en vellykket genoptræning. Tobaksrygning medfører øget risiko for rygsmerter ved at nedsætte blodforsyningen til bruskskiverne (disci), således dagligdagens småskader ikke heler så godt op. Tobaksophør er derfor en vigtig del af behandlingen. Stødabsorberende sko eller indlæg vil nedsætte belastningen i ryggen.