Muskelinfiltration i en af baldemusklerne

PIRIFORMIS SYNDROM

Anatomi


Piriformis musklen er en lille muskel, der udspringer fra korsbenet, løber hen over korsbensleddet og fæster på ydre lårbensfremspring (trochanter major). Musklen hjælper til med at stabilisere bækkenet og roterer låret udad. Piriformis er i tæt kontakt til ischiasnerven (n ischiadicus). 

M. Piriformis:

A. Trochanter major
B. Trochanter minor
C. Femur (lårben)
D. M. obturatorius externus
E. Tuber ischiadicum („siddeknoglen“)
F. M. obturatorius internus
G. Lig. sacrotuberale
H. Lig. sacrospinale et. m coccygeus
I. M. piriformis

Årsag

Hvis musklen bliver overbelastet, vil den blive spændt og øm. Det kan skyldes dårlig stabilitet af bækkenet, betydelig benlængdeforskel eller direkte traume (spark, slag), men årsagerne til irritation af piriformismusklen er ikke sikker fastlagt.

I nogle tilfælde kan musklen blive så spændt og stram, at den klemmer på ischiasnerven. Der er uenighed om sikkerheden af diagnosen (Sharma S, et al. 2023)

Symptomer

Smerter dybt i balden og ofte i lænden eventuelt med periodevis udstråling til benet. Der kan være smerter og føleforstyrrelser ned i benet, hvisder er irritationen af ischiasnerven. Smerterne provokeres ofte i siddende stilling og ved løb og hop.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis alene ved klinisk undersøgelse, hvor der er ømhed ved tryk i musklen (dybt i balden) samt ved udspænding (knæ mod modsatte skulder) og aktivering af musklen. Ved straktbenløfttest er der ved piriformissyndrom i modsætning til diskusprolaps lindring, hvis benet udadroteres og ingen forværring, hvis foden bøjes bagover (dorsalflexion) (Bragards test).

Der findes ingen egnede metoder til billedmæssigt at sandsynliggøre diagnosen.

Behandling

Behandlingen består sædvanligvis af aflastning fra s,merteudløsende aktivitet, udspænding og efterfølgende gradueret styrketræning af muskulaturen omkring lænd og balder inden for smertegrænsen.

Ved generende smerter uden fremgang på træning kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon i det maksimalt ømme punkt i musklen. Kun i meget sjældne tilfælde ved nerveafklemning kan operation være indiceret.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer.

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning

Genoptræningsprogram