Indre springhofte

COXAE SALTANS, INTERN

Anatomi

 
Den dybe hoftebøjer (M iliopsoas) består af to muskler. Psoas musklen udspringer fra lændehvirvlerne og Iliacus musklen udspringer fra hoftebenets inderside. De to muskler smelter sammen og hæfter begge på lårbenets inderside (trochanter minor). Iliopsoas er hofteleddets stærkeste bøjemuskel og forløber hen over hofteleddet
 
Bækken forfra: 
 
A. Origines m. psoatis
B. M. psoas major (overskåret)
C. M. iliacus
D. M. psoas major
E. M. psoas minor

Symptomer

Ved visse bevægelser i hofteleddet kan den dybe hoftebøjer (M iliopsoas) bringes til at smutte hen over en af knoglefremspringene på bækken eller hofteled, hvorved der fornemmes og ofte høres en smuttende fornemmelse, der er ledsaget af ubehag.

Årsag

Ved gentagne belastninger kan muskelsenen blive ”betændt” (inflammeret), hæve op og ved visse bevægelser smutte hen over et af knoglefremspringene ved bækkenet eller hofteleddet. Når senen smutter hen over knoglefremspringet, fremkaldes de generende symptomer.

Der kendes i alt fald 3 forskellige årsager til springhofter: Ydre springhofte (tractus iliotibialis), indre springhofte (iliopsoas senen) og ledbetingede (intraartikulære) årsager (Musick SR, Varacallo M. 2023).

Undersøgelse

I meget lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre diagnosen. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres dynamisk ultralydscanning, hvor man kan se senen smutte samtid med, at dette udløser symptomerne.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet, udspænding og gradueret genoptræning inden for smertegrænsen. Ved manglende fremgang trods regelret genoptræning kan genoptræningen eventuelt suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ultralydvejledt injektion med binyrebarkhormon. Kun i meget sjældne tilfælde er kirurgisk behandling nødvendig.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer.

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning

Genoptræningsprogram