Bristning af den store brystmuskel

RUPTURA M PECTORALIS MAJOR

Anatomi

Den store brystmuskel (M pectoralis major) er vifteformet og beklæder forfladen af brystvæggen og fæster på overarmsknoglen (crista tuberculi majoris). Brystmusklens funktion er blandt andet at føre armen ind til kroppen og bøje og indadrotere i skulderen (som ved kast). Den store brystmuskel udgør den forreste fold i armhulen (forreste axillær fold).

Skulderens og overarmens muskler, forfra:

A. M. pectoralis majo
B. Sternum
C. M. pectoralis major
D. M. pectoralis major
E. M. serratus anterior
F. M. deltoideus
G. Acromion
H. Clavicula

Årsag

Når en muskel udsættes for en belastning, der overstiger muskelstyrken (styrketræning, vægtløftning, brydning, fald), sker der en bristning. Langt de fleste bristninger hos idrætsfolk er totale. Total bristninger er sædvanligvis lokaliseret i muskelsenen ved fæstet på overarmsknoglen. Delvise bristninger (”fibersprængninger”) er sædvanligvis lokaliseret i selve musklen.

Symptomer

I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (”muskelforstrækning”, ”truende fiber”).
I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen (”delvis muskelbristning”, ”fibersprængning”) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (”total muskelbristning”).

Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding og aktivering mod modstand. Ved totale bristninger kan der ofte ses og føles en defekt i musklen ved forreste fold i armhulen, og der kommer ofte blødning i underhuden (”blå mærker”).

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der er smerter og nedsat kraft når armen klemmes ind til kroppen mod modstand (adduktion), og når musklen udspændes. Ved mere udtalte, pludselig indsættende smerter og udtalt besvær med at bruge armen, bør der foretages undersøgelse af en fagperson og suppleres med ultralydskanning (evt. MR-skanning) 

Se ultralydscanning af den store brystmuskel (pectorals major).

Behandling

Hos idrætsfolk med totale bristninger lokaliseret til fæstet på overarmsknoglen, tilråder de fleste operation, som med fordel kan udføres inden for de første par måneder (Magone K, et al. 2023). Ved delvis bristninger og ved bristninger lokaliseret i den kødede del af musklen anbefales aflastning og forsigtig genoptræning (Long MK, et al. 2022). Ved totale bristninger må man forvente en genoptræningsforløb, der strækker sig over flere måneder inden maksimal belastning kan genoptages.

Genoptræning

Genoptræningen er naturligvis afhængig af bristningsgraden og behandlingen (konservativ/operativ). Det tilrådes at afvente styrketræning de første par måneder, og herefter genoptage det med meget lav belastning for ikke at rive muskelbristningen op igen. 

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer.

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning

Genoptræningsprogram