Snapping elbow

CUBITAL TUNNEL SYNDROME

Anatomi

Albueleddet er ledforbindelsen imellem overarmsknoglen (humerus) og de to underarmsknogler: spolebenet (radius) og albuebenet (ulna). De tre store nerver: radialis, ulnaris og medianus kan alle udsættes for tryk omkring albuen. Ulnaris-nerven er beliggende i en kanal (sulcus ulnaris) bag det indvendige albuefremspring (mediale epikondyl), hvor den på et område er dækket af et fibrøs strøg (fascie) (cubital tunnel).

Årsag

Ved gentagne bøje-strække-belastninger af albuen (fx vægtløftning, tennis) kan der opstå skader på nervus ulnaris. Et af de hyppigste steder, hvor nerven kan blive klemt/irriteret, er omkring albuen, hvor nervus ulnaris kan blive skadet på flere måder. Nerven kan afklemmes i sulcus ulnaris, hvor nerven kan blive klemt bl.a. af det fibrøse strøg, der holder nerven på plads i kanalen (cubital tunnel syndrom).

Nerven kan også afklemmes i en muskelkanal 3-4 cm neden for albuen på underarmen. Hvis nerven og evt. det indvendige hoved af tricepsmusklen (der strækker albuen) kan smutte hen over det indvendige albuefremspring (mediale epikondyl), når albuen bøjes og strækkes, kan det også udløse symptomer fra nerven (snapping elbow) (Xarchas KC, et al. 2007).

Symptomer

En synlig og ofte hørbar smuttende fornemmelse indvendigt på albuen udløses, når albuen bøjes og strækkes. Der kan være stødlignende smerter, prikken, stikken og evt. føleforstyrrelser og sovende fornemmelse ned på indersiden af underarm og på lillefingersiden af hånden svarende til nervens forsyningsområde. I svære tilfælde kan der være nedsat muskelkraft i tommel- og lillefinger.

Undersøgelse

Sædvanlig stilles diagnosen ved en almindelig klinisk undersøgelse. Symptomerne kan ofte provokeres ved at banken med en finger på nerven bag indvendige albuefremspring (Tinels tegn). Generne kan fremkaldes ved at bøje og strække albuen.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres en ultralydskanning, hvor ulnaris-nerven kan ses smutte ud af kanalen (sulcus ulnaris) og frem og tilbage over indvendige albuefremspring, når albuen bøjes og strækkes.

Ultralydscanningsvideo af “snapping elbow”

I nogle tilfælde er ulnaris-nerven fortykket. En nedsat nervefunktion kan måles ved nerveledningsundersøgelse, som dog ofte er normale, hvis nerven kun klemmes eller irriteres periodevis.

Se ultralydscanning af nervus ulnas bag udvendige albuefremspring.

Behandling

Reduktion af smerteudløsende årsag (belastning, bøjning og strækning af albuen, korrektion af slagteknik, tilpasning af udstyr) er naturligvis afgørende for resultatet af genoptræningen. Genoptræningen omfatter desuden udspænding og langsom stigende vedligeholdelsestræning inden for smertegrænsen inkl. af armmusklerne.

Hvis ikke generne falder til ro på aflastning og forsigtig genoptræning, kan man overveje operativ behandling, hvor nerven stabiliseres i kanalen (sulcus ulnaris) (Bjerre JJ, et al. 2018).

Bandage

Nogle fornemmer en bedring i symptomerne ved at lægge tape (eller en forbinding) rundt om underarmen lige nedenfor albuen, men også denne behandling er udokumenteret. Håndleds- og albuebandager kan virke aflastende, men der mangler dokumentation af effekt.

Komplikationer

Ved manglende fremgang, bør man på ny overveje om diagnosen er korrekt eller om der er tilstødt komplikationer.

Specielt bør følgende overvejes:

  • Slimsæksbetændelse
  • Gigtsygdom i albueleddet
  • Ledbåndsbristninger indvendigt på albuen
  • Skader på nerverne ulnaris og medianus
  • Kastealbue (gener udløst fra selve albueleddet og ledkapsel)
  • Muskelbristning

Genoptræning