Løberknæ

TRACTUS ILIOTIBIALIS SYNDROM

Anatomi

Udvendigt fra hoftekammen til skinnebenet løber et stærkt senebånd (tractus iliotibialis), hvorpå mange af lårets muskler fæster.

Knæ, lår udvendigt

A. Tractus iliotibialis
B. M. vastus lateralis
C. M. biceps femoris

Årsag

Ved gentagne ensformede bevægelser i knæleddet (løb, cykling) glider det kraftige senebånd (tractus iliotibialis) hen over ydersiden af lårbensknoglen (laterale femurkondyl) lige over knæet. Herved kan der opstå er ”betændelse” (inflammation) i senen eller i den underliggende slimsæk.

Idrætsfolk med tendens til hjulben, ulige benlængde, stramt iliotibialt bånd og løb på skrånende terræn har øget risiko. For hurtigt intensiveret og for stor træningsmænge øger riskoen for løberknæ. 

Se billede af runners-knee

Symptomer

Langsomt indsættende smerter udvendigt på knæet med forværring ved tryk, udspænding af udvendige senebånd (tractus iliotibialis) og løb.

Undersøgelse

Sædvanligvis kan diagnosen stilles ved almindelig klinisk undersøgelse. Der er ømhed ved tryk over ydersiden af lårbensknoglen (laterale femurkondyl) lige over knæet. Røntgen er normalt. Ultralydskanning kan vise fortykkelse af senebåndet og væske dybt herfor (Jiménez Díaz F, et al. 2020).

Behandling

Behandlingen omfatter aflastning fra smerteudløsende aktivitet, udspænding af det udvendige senebånd (tractus iliotibialis) og gradueret genoptræning inden for smertegrænsen. Ved manglende fremgang kan der suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon.

I svære tilfælde uden effekt af aflastning, korrekt genoptræning eller medicinsk behandling kan man forsøge operativ behandling, hvilket sjældent er indiceret..

Komplikationer

Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt. Det vil ofte kræve supplerende undersøgelser (røntgen, ultralydskanning eller MR-skanning).

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning

Genoptræningsprogram