Calvé-Legg-Perthes sygdom

Anatomi

Hofteleddet består af hofteskålen (acetabulum) og lårbenshovedet (caput femoris). Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der nedsætter belastningen på ledfladerne.

Årsag

Af ukendte årsager (fx arvelige forhold, væskeansamling i hofteleddet, passiv rygning, (Gao H, et al. 2020)) sker der et langsomt sammenfald (aseptisk knoglenekrose) af lårbenshovedet, der falder sammen og afflades, og derved medfører irritation i hofteleddet.

Lidelsen rammer fysisk aktive børn i alderen 3-11 år. Drenge rammes 3 gange hyppigere end piger. 15 % er dobbeltsidige.

Symptomer

I starten vil der ofte kun være lette smerter og træthed i hofteleddet ved bevægelse og belastning samt halten og meget hyppigt indskrænket rotation i hofteleddet. Senere kommer der tiltagende smerter og halten på grund af forkortning af benet. Engang i mellem fornemmes smerten i starten i knæet og låret.

Undersøgelse

Det er vigtig at blive lægeundersøgt og få stillet diagnosen så hurtigt som muligt, da hurtig behandling er helt afgørende for et godt resultat. Det vil ofte være nødvendigt at supplere den almindelig kliniske lægeundersøgelse med ultralydskanning eller MR-skanning, hvor tidligere knogleforandringer og væske i hofteleddet let ses og eventuelt røntgen, (se røntgen med RTG-sygdom), hvor de sene knogleforandringer ses.

Behandling

Calvé-Legg-Perthes sygdom kræver højt specialiseret behandling, som foregår på de ortopædkirurgiske afdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og på Rigshospitalet. Behandlingen bør starte så hurtigt som muligt. Behandlingen omfatter primært intensiv aflastning eventuel i kørestol. Men operation kan være indiceret.

Genoptræning

Hvilken belastning og genoptræning, der kan tillades, er helt afhængig af sværhedsgraden af sygdommen, hvorfor al genoptræning bør foregå i tæt samarbejde med de læger, der kontrollerer behandlingen.

Komplikationer

Hos de fleste vil der ikke være mén i form af smerter eller aktivitetsbegrænsninger i hverdagen. Jo yngre barnet er, når sygdommen opstår, jo bedre er prognosen. Lidelsen medfører risiko for forkortning af benet og slidgigt i hofteleddet. Chancen for at ledhovedet opheler med normal form er dog meget stor især for de yngste børn. Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning