Lyskebrok

HERNIA INGUINALIS

Anatomi

Bugvæggens forskellige muskler gennembrydes af lyskekanalen, der indeholder nerver (N ilioinguinalis og genital grenen af N genitofemoralis) samt hos mænd sædstrengen (funiculus spermaticus). Hos kvinder indeholder lyskekanalen i stedet et lille fibrøs ledbånd. Hvor lyskekanalen gennembryder bugvæggen, opstår der svage steder (anulus inguinalis superficialis og anulus inguinalis profundus).

Lyskekanalen.

A. M. recti abdominis
B. Funiculus spermaticus (Sædstreng)
C. Ligamentum inguinale
D. Spina iliaca anterior superior
E. M. obliquus externus abdominis

Højre lyskekanal

A. Anulus inguinalis superficialis
B. Crus mediale
C. Funiculus spermaticus et m. cremaster (Sædstreng)
D. V. femoralis
E. Hiatus saphenus
F. Lig. lacunare
G. Anulus femoralis
H. Margo falciformis (cornu superius)
I. Lig inguinale
L. Fibrae intercrurales
 K. M. obliquus externus abdominis

 

Årsag

Hvis bugvæggen bliver for svag, kan tarmene presses ud gennem de svage steder i bugvæggen, hvorved der påstår et brok.

Symptomer

Smerter i lysken med forværring ved hoste. Ofte kan der ses en udfyldning i lysken. Sædvanligvis kan udfyldningen (der kan indeholde tarm) trykkes på plads. Hvis udfyldningen er smertefuld og ikke kan trykkes på plads, kan brokket være indeklemt (hvilket kræver akut lægehjælp).

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk lægeundersøgelse. I oplagte tilfælde med synlig udfyldning i lysken er diagnosen let. Ved manglende udfyldning i lysken bliver lyskebrok ofte en udelukkelsesdiagnose, hvor andre forklaringer er udelukket.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralyd- eller MR-skanning. Ved ultralydskanning kan der ofte påvises et brok, når skanningen udføres samtidig med, patienten øger trykket i bughulen ved at presse (Valsalva manøvre).

Behandling

Mindre børn og piger opereres oftest, men symptomfri drenge kan observeres uden operation. Der er imidlertid ikke fuld enighed om indikation for operation ved symptomfri lyskebrok (Reistrup H, et al. 2023). Ved beskedne gener, kan man forsøge styrketræning af mavemusklerne, da man godt kan have lyskebrok, der ikke udløser de aktuelle symptomer (Corvatta FA, et al. 2023).

Hvis der er mistanke om indeklemt brok, bør man søge akut lægehjælp for vurdering af indikation for akut operation, da der er risiko for varig skade på tarmen.

Genoptræning

Sædvanligvis vil sportsaktiviteten efter operation kunne genoptages efter få uger uden yderligere genoptræning. Se i øvrigt generelt om genoptræning hos børn.

Genoptræning