Væskeansamling i hofteleddet

COXITIS SIMPLEX, SYNOVITIS

Anatomi

Hofteleddet består af hofteskålen (acetabulum) og lårbenshovedet (caput femoris). Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der nedsætter belastningen på ledfladerne. Ledkapslen dækkes indvendt af en ledhinde (synovium), der producerer væske til ”smøring” af leddet og ernæring af ledbrusken

Årsag

Af delvise ukendte årsager producerer ledhinden i hofteleddet for meget væske (coxitis). 50% har kort inden haft infektion i de øvre luftveje (immunologisk årsag), mange mindre gentagne belastninger eller én voldsom belastning (traumatisk årsag) og allergisk reaktion er nogle af de mulige årsager til at udløse en inflammation (”betændelse”) af ledhinden (synovitis), væskedannelse (coxitis), bevægelsesindskrænkning og smerter i hofteleddet se ultralydscanning.

Tilstanden ses relativt hyppigt hos børn indtil 8-års alderen, og drenge rammes dobbelt så hyppigt som piger.

Symptomer

Smerter i leddet ved bevægelse med belastning. Ofte vil der være bevægelsesindskrænkning ved rotation i hofteleddet. Smerterne opstår sædvanligvis snigende, men kan være akut opstående. Der kan være let temperaturforhøjelse (38 grader), men ikke påvirket almentilstand.

I 5% af tilfældene er lidelsen dobbeltsidig. Sædvanligvis svinder symptomerne i løbet af 2-6 uger uden at efterlade mén. Ca. 10% kan senere opleve fornyet tilfælde af coxitis (som forsat har god prognose).

Undersøgelse

Det vil ofte være nødvendigt at supplere den almindelig kliniske lægeundersøgelse med ultralydskanning, hvor væsken i hofteleddet let ses. Undersøgelsen bør udelukke infektion (evt. forhøjet temperatur, påvirket almentilstand, kraftige smerter), epifysiolyse, Calvé-Legg-Perthes brud og knoglesygdom.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter, indtil hævelsen i leddet er svundet. Øvrige muskler og led holdes aktive. Når smerterne er svundet, kan stigende belastning inden for smertegrænsen påbegyndes.

Ved manglende fremgang på aflastning eller udtalte smerter kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af paracetamol og gigtpiller (NSAID) eller ved ultralydvejledt udtømning af ledvæsken (som kan undersøges for infektion og gigtsygdom), hvilket sjældent er nødvendigt.

Genoptræning

Når smerterne aftager, kan gang og siden løb forsigtig genoptages inden for smertegrænsen i henhold til Generelt om genoptræning af børn.

Komplikationer

Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt.

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning